For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Tính chất Công Đoàn VN

4.2K 0 0

I/ Tính chất Công Đoàn VN

1.Khái niệm:

- Là đặc điểm riêng tương đối ổn định của tổ chức để fân biệt tổ chức đó với tổ chức khác và nếu không còn đặc điểm riêng thì tổ chức đó sẽ ko còn đúng với bản chất của nó.

* Đặc điểm riêng của tổ chức công đoàn:

- GCCN là cơ sở XH để hình thành nên tổ chức công đoàn.

- CĐoàn là tổ chức chính trị XH nằm trong hệ thống chính trị XHCNVN. Vì vậy, hoạt động của CĐoàn mang t/chất chính trị vì hoạt động đó nhằm chống lại g/cấp bóc lột để bảo vệ quyền lợi cho người LĐ.

- CĐoàn là tổ chức ko mang t/chất đảng fái mà là tổ chức liên hiệp công nhân LĐ theo ngành nghề dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Vì vậy, CĐoàn đc xđịnh là tổ chức chính trị XH rộng lớn của GCCN và ng LĐ.

- CĐoàn khác với Đảng. Đảng là hình thức tổ chức chính trị cao nhất của GCCN liên hiệp, 1 bộ fận tiên tiến tích cực nhất của GCCN,

- Nhà nc là sự có mặt của chính quyền g/cấp, NN fân chia dân cư theo địa dư hành chính để quản lí bởi vì NN là công cụ của GCCN.

2. Nội dung:

- CĐoàn từ khi ra đời, tồn tại và ptriển cho đến nay luôn luôn có 2 t/chất là tính g/cấp của GCCN và tính chất quần chúng của CĐoàn VN.

* Biểu hiện t/chất g/cấp của GCCN:

- CĐoàn là tổ chức of GCCN, GCCN bao gồm: Đảng CSVN, Nhà nc CHXHCNVN, CĐoàn VN.

- CĐVN đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN - đảng của GCCN. Mục đích hoạt động là vì lí tưởng và thực hiện sứ mệnh lịch sử of GCCN đó là XD 1 chế độ XH ko có ng bóc lột ng, đây cũng là mục tiêu của ĐCSVN.

- XD CĐVN đảm bảo thống nhất hành động của GCCN VN ko đa nguyên CĐòan.

- Thực hiện XD, rèn luyện đội ngũ cán bộ CĐoàn theo đng lối cán bộ của ĐCSVN đó là: cán bộ CĐòan trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động CĐoàn.

- Tổ chức và hoạt động CĐoàn quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc tổ chức của GCCN, của ĐCSVN.

* Biểu hiện t/chất quần chúng của CĐVN:

- CĐVN kết nạp đông đảo ng LĐ vào tổ chức của mình với điều kiện là tự nguyện và khi ra khỏi tổ chức CĐoàn fải tuân thủ theo quy định của điều lệ CĐVN.

- Cơ quan lãnh đạo của CĐVN là những người đc quần chúng tín nghiệm bầu ra, đại diện cho tiếng nói của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

- Nội dung của CĐVN đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của CNVCLĐ.

- CĐVN thực hiện XD đội ngũ cán bộ CĐòan xuất thân từ công nhân, trưởng thành từ ptrào quần chúng cơ sở.

* Mối quan hệ giữa t/chất g/cấp và t/chất quần chúng:

- Hai t/chất có mối quan hệ gắn bó khăng khít với nhau. Trong quá trình tổ chức và hoạt động CĐoàn, nếu chỉ coi trọng t/chất g/cấp của GCCN mà xem nhẹ t/chất quần chúng thì về mặt tổ chức sẽ dần dần bị bó hẹp lại và ngc lại nếu chỉ coi trọng t/chất quần chúng mà xem nhẹ t/chất g/cấp thì sẽ dẫn đến xa rời mục tiêu chính trị, dần dần sẽ biến thành phường hội, sai lệch với mục tiêu chính trị, sai lệch với fương hướng hành động CM và ko đúng với bản chất của CĐoàn CM.

Tính chất Công Đoàn VNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!