hoat dong cua cong doan co so

2.2K 0 0

3) Tổ chức và hoạt động của CĐ cơ sở:

b- Hoạt động CĐ cơ sở:

* Công tác đoàn viên:

- Tuyên truyền, phát triển đoàn viên

- Quản lý đòan viên

- Ktra, đôn đốc, giúp đỡ đoàn viên hoàn thành công việc

* Hoạt động của Ban chấp hành CĐ cơ sở:

- Ban chấp hành CĐ cơ sở do đại hội CĐ cơ sở bầu ra để thực hiện nhiệm vụ của CĐ cơ sở giữa 2 kì đại hội:

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội CĐ cơ sở

+ Thực hiện các chỉ thị nghị quyết của CĐ cấp trên

+ Hướng dẫn và ktra hoạt động của CĐ bộ fận, of tổ CĐ. Chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ủy ban ktra CĐ

+ Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của CĐ cơ sở với Đảng ủy, với CĐ cấp trên và thông báo cho các CĐ bộ fận, các tổ CĐ

+ Thực hiện tốt thu chi tài chính, quản lí tài sản và các hoạt động kinh tế của CĐ (nếu có).

* CĐ bộ fận:

- Phải xây dựng được chương trình công tác hàng tháng, hàng quý trên cơ sở nghị quyết của đại hội CĐ bộ fận và tình hình sx công tác của các fân xưởng, các fòng ban

- Phân công cho mỗi ủy viên ban chấp hành CĐ bộ fận fụ trách các tiểu ban chuyên đề, các tổ CĐ, hướng dẫn XD tổ CĐ vững mạnh

- Hoạt động CĐ bộ fận cần tập trung vào:

+ Bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của ng LĐ như: vấn đề việc làm, thu nhập

+ Tham gia vào tổ chức, thực hiện cơ chế kiểm tra giám sát các chế độ chính sách có liên quan tới người LĐ rồi thảo luận, XD các điều khỏan trong thỏa ước LĐ tập thể theo đúng quy định của PLuật.

* Tổ CĐoàn:

Mỗi 1 tổ sx thành lập 1 tổ CĐ

- CĐ vận động và giúp đỡ đoàn viên, ng LĐ trong tổ hưởng ứng các fong trào thi đua LĐ giỏi.

- Vận động đoàn viên, ng LĐ giúp nhau giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống, giúp nhau học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ

- Tăng cường các hoạt động XH, tập hợp những vướng mắc, những tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, của ng LĐ để fản ánh lên CĐ cấp trên và cơ quan NN có thẩm quyền giải quyết

- Phổ biến các chế độ, chính sách Pluật, tổ chức cho ng LĐ trong tổ tham gia XD và thực hiện các quy chế trong đơn vị

- Phân công cho đoàn viên hoạt động fù hợp với thực tiễn ở cơ sở, fối hợp với tổ sx để tổ chức đại hội công nhân viên chức cấp tổ theo hướng dẫn của CĐ cấp trên

hoat dong cua cong doan co soĐọc truyện này MIỄN PHÍ!