Tips para hindi masaktan.

34K 292 43
                         

1. Wag magmahal.

2. Wag magassume.

3. Wag mag-expect.

4. Wag madapa.

5. Wag tanga.

6. Wag umasa.

7. Wag ibigay lahat.

8. Wag kumain ng kutsilyo.

9. Wag mag-heels.

10. Wag pumatol sa sobrang ganda/gwapo.

11. Wag mahulog kung walang sasalo.

12. Laging *insert social network here*

13. Wag laging maniniwala.

14. Try mo maniwala kahit paminsan.

15. Gamitin ang puso at utak ng sabay.

Things to RememberWhere stories live. Discover now