Chapter Four

4K 62 10

NAGISING na lamang si Dionne sa ingay ng hilik ng binata. Isang himala ito na nagising siya ng ganoon kaaga. Alas singko pa lang ng umaga kaya bumangon siya sa pagkakahiga niya sa papag. Tumayo na siya upang maghilamos ngunit napansin niyang wala palang banyo iyong bahay ni Sean—kubo lang kasi ito. Napakamot na lamang siya ng ulo at nagtungo sa dalampasigan. Umupo siya at tinitigan ang alon sa dagat na kulay bughaw. Napalunok siya, at bumuntong hininga. Nilibot niya ng kanyang paningin ang paligid nang makahanap siya ng poso. Patakbo siyang pumunta roon dahil ang lagkit na niya. First time niya pa'ng gumamit ng poso. Masiyadong kinalawang na ito pero wala nang magawa pa si Dionne.

"Ang tigas naman nito," reklamo niya. Pero pinilit niya pa rin iyon hanggang sa nakapaghilamos na siya. Wala rin siyang dalang tuwalya kaya pinamunas niya ang puting damit niya. Umalis na siya roon sa poso at bumalik sa kubo. Gusto niyang maligo—bahala na raw kahit walang shampoo o sabon basta lang makaligo siya.

Nang makapasok siya sa loob ay naroon pa rin ang binata. Mahimbing itong natutulog na tila maganda ang panaginip nito. Napangiti naman si Dionne doon. Agad niyang napansin ang timba sa gilid kaya agad siyang lumapit doon ngunit sa gulat niya'y hinila siya ng binata. Napapatong na naman siya rito! Nanlaki naman ang mata niya at hindi siya makapalag sa binata.

"Bitawan mo 'ko!" Anas niya. Tumawa naman ang binata habang nakapikit. Animo'y nananaginip pa rin ito.

"Bakit naman kita bibitawan?"

"Basta! Bitawan mo 'ko!" Dahil hawak-hawak na ni Dionne ang timba ay hinampas niya iyon sa ulo ng binata kaya nabitawan siya nito bigla. He cussed at her. Halatang galit itong tumingin sa kanya habang nakahawak sa parteng hinampas ni Dionne.

Umarko naman ang ngiti sa kanyang mga labi pero seryoso pa rin ang titig na ipinukol ng binata sa kanya. Tumalikod na siya roon at lumabas na ng kubo. Bumalik siya sa poso at pinuno niya ito ng tubig para makaligo. Amoy halimaw na kasi siya, tatlong araw ba naman na hindi naliligo? Pero naisip niya, ano ang susuotin niyang damit? Nanlaki na lamang ang mata niya at binuhos niya bigla ang isang timba ng tubig sa kanya. Agad naman siyang kumaripas ng takbo papunta sa loob ng kubo!

"S-Sean," tawag niya sa binata. Nakatalikod ito at nakaayos na. Nakasuot ito ng itim na polo shirt at pantalon. Medyo magulo pa ang buhok nito at nagpabango na kaagad ang binata saka tumingin sa gawi niya.

Bigla na lamang huminto ang titig nito sa kanya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. She's partially wet. Kasi isang timba lang naman kasi ang binuhos niya sa katawan niya. Ngumisi naman ang binata habang nakatitig sa kanya. Agad itong umiling at lumapit ito sa kanya.

"P-Pahiram ng damit." Kinapalan niya na naman ang mukha niya tutal naroon naman siya sa bahay-bahayan nito, e.

He simply rubbed his chin while examining her face. He smirked, shaking his head. Agad itong nagtungo sa lagayan ng damit na yari sa kahoy at kumuha ng tuwalya. Doon, ay binato sa kanya ng binata ito. 'Buti na lang at sinalo niya iyon. Naglakad naman ang binata patungo sa kanya.

"Fix yourself, I'm erecting." He smirked. Lumabas na kaagad ito ng kubo.

Fuck you. Ani Dionne sa isip. Ngunit napansin niya pala na puting t-shirt ang suot niya! Shocks! Manyak talaga ang gagong iyon! Inis na aniya sa isip. Agad niyang sinilip sa bintana si Sean na naglalakad palayo. Hindi niya alam kung saan pupunta iyon pero pansin niyang hindi pa naligo iyon! Hindi nga ba? Nilibot niya kubo pero wala talaga siyang nakitang banyo man lang. Kunot noo siyang lumabas sa kubo at inikot ang kabuuan nito hanggang sa nakita niya na may balon pala ito sa likuran. Napakamot na lamang siya ng ulo dahil nagtiyaga pa siya sa posong iyon na pagkatigas-tigas gamitin. Bumalik na lamang siya sa loob at naghanap ng damit na ipapalit.

Her Scent Series: DionesiaBasahin ang storyang ito ng LIBRE!