van ban hanh chinh

922 0 0

IV. Văn bản hành chính.

Khái niệm:

Vai trò

- công điện là loại văn bản dung để truyền đạt những thông tin quan trọng trong trường hợp khẩn cấp.

- Công văn đc sử dụng để hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cấp dưới và để đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thông báo đc dùng để truyền đạt ý kiến kết luận của cấp có thẩm quyền hoặc thông tin về những sự kiện pháp lý khác phát sinh trong hđ quản lý hành chính nhà nc tới các đối tượng có liên quan.

Thẩm quyền ban hành

-Trong qua trình điều hành đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc trg cùng hệ thống (cquan quyền lực, hành chính, kiểm sát, xét xử), chủ thể qli hành chính nhà nc có quyền ra 1 số vb hành chính như: công văn, thông báo, công điện. VD: viện trg VKSNDTC ra công văn để nhắc nhở VKSND các cấp về việc thực hiện nhiệm vụ công tác hành năm.

-Trg qhe vói các nhân, tổ chức là đtg quản lí, cqnn cũng có thể sd công văn, thông báo. VD: cquan thuế ra thông báo cho doanh nghiệp biết số thuế mà cquan minh phai nộp cho nhà nc...

Thủ tục ban hành.

Soạn thảo:

+ Về thẩm q' soạn thảo vb: vb liên quan tới cquan nào thì cquan đó soạn thảo, nếu nd của vb lquan tới n cquan thì đv có chức năng quản lí nd chính của vb soạn thảo các đv khác tham gia đóng góp yk. TRg n~ TH đơn giản thì ng ban hành vbhc có thể tự soạn thảo.

Thông qua

+ Nếu vb di ng ban hành tự soạn thì vđ trình vb k đc đặt ra.

+ N~ TH khác thì trình trực tiếp k cần vb trình kèm theo. Nếu nd vb là n~ vđ phức tập thì bên cạnh dự thảo cần có n VBQPPL và các tài liệu có liên quan, nếu vb đơn giản thì k cần hồ sơ kèm theo.

+ nếu ng có thẩm q' k chấp nhận dự thảo thì có thể trực tiếp đuqa ra ycau sủa đổi, bổ sung đv ng soạn thảo hoặc trực tiếp sủa vào bản thảo để đánh máy lại.

+ việc thông wa vbhc là do 1 cá nhân qđ k phải wa 1 tổ chức hay hội đg nào cả.

Ban hành: sau khi đc cấp có thẩm quyền thông wa và đã thực hiện đầy đủ n~ qđ của pl về công tác văn thư, vbhc đc ban hành = cách gửi tới các đtg có lquan để thực hiện. Các vb này thg đc gửi theo đg công văn tới từng đối tg tiếp nhận. Trg n trg hợp đặc biệt thì n vb này đc gửi theo: truyền pát qua phg tiện thông tin vô tuyến, qua internet...

van ban hanh chinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!