Ôđixê

5.9K 14 0

Ôđixê là người anh hùng đã nghĩ ra cái mưu "Con ngựa thành Tơroa". Chàng có tên là Uylix. Sau khi quân Hy Lạp hạ được thành Tơroa, các dũng tướng cùng với quân sĩ của mình lần lượt trở về quê hương Hy Lạp. Biết bao biến cố đã xảy ra làm cho họ khi trở về đến quê hương mười phần mất bảy, chín phần còn ba. Nhưng trong số những cuộc trở về ấy thi hành trình của người anh hùng Uylix là gian nan vất vả, ba chìm bảy nổi hơn cả.

Các vị thần đều biết việc Uylix gặp hoạn nạn khó khăn nhưng chưa biết làm cách gì để cứu vớt người anh hùng ngoài việc bày tỏ lòng thương xót. May thay, một dịp tốt đến.

Hôm đó, các vị thần Ôlanhpơ, theo lệnh của Dớt, được triệu tập để họp. Đấng phụ vương Dớt, mở đầu cuộc họp bằng những lời phàn nàn rằng những người trần thế, bất cứ việc gì cũng quy tội, đổ lỗi cho thần linh mà thực ra thì do chính sự dại dột của họ, vì không nghe lời răn bảo của thần thánh nên họ mới gặp bao tai họa.

Dớt nói xong, nữ thần Atêna bèn lên tiếng trách móc đấng quân vương sao lại đi thương xót số phận của người khác mà quên mất Uylix, một người anh hùng đã từng dâng biết bao lễ vật hậu hĩ cho Dớt, một người anh hùng mà số phận còn đáng được các vị thần quan tâm đến rất nhiều. Nàng nói tiếp:

- Hỡi Dớt, đấng phụ vương đầy quyền uy của các vị thần và những người trần thế! Lẽ nào chúng ta lại đối xử bất công như vậy đối với một người anh hùng danh tiếng lẫy lừng? Các vị anh hùng khác đã trở về sum họp với gia đình từ bao năm nay rồi mà giờ đây, người anh hùng ấy vẫn phải lưu lạc, vẫn ngày đêm mong mỏi chỉ được nhìn một làn khói bốc lên, từ trên mảnh đất quê hương của mình mà không được. Lẽ nào, đấng phụ vương Dớt lại thù ghét người anh hùng ấy đến mức như thế? Nghe nữ thần Atêna nói như vậy, thần Dớt liền thanh minh. Thần nói cho nàng rõ, tất cả mọi chuyện đều không do mình. Thần vẫn không hề quên Uylix là người anh hùng thông minh, mưu trí hơn hết mọi người trần và là người anh hùng dâng lễ vật nhiều nhất cho các vị thần trên bầu trời cao xa, bát ngát. Cuối cùng, thần đi đến kết luận:

- Hỡi các chư vị thần linh! Giờ đây, chúng ta hãy quyết định số phận của Uylix chứ không thể để kéo dài mãi sự bất công như thế. Chúng ta phải nghĩ đến việc giúp đỡ cho người anh hùng đó trở về với quê hương, gia đình.

Các vị thần đều nhất trí đồng thanh tán thưởng. Nữ thần Atêna sẽ xuống hòn đảo Itac khích lệ người con trai của Uylix là Têlêmac lên đường đi dò hỏi tin tức về người cha thân yêu của cậu.

Thần thoại Hy LạpNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ