...

181 31 15

بچه ها من فکر میکنم که داستان دختری از جنس گرگو دوست ندارین درسته؟؟
لطفا کامنت بزارین اگه فکر میکنین که دوست ندارین این داستانو من میتونم پاکش کنم خب گه دلتون نمیخوادش یا سبکشو دوست ندارین به من بگین
یه قسمت نوشتم تو واتپد اگه نمیخواین داستانو ادامه بدم بگین نذارمش

تمنا دارم ازتون که نظراتتون رو بنویسید

آیا از سبک داستان بدتون می آید؟؟؟

آیا داستانو میپسندین؟؟؟

آیا داستانو ادامه بدم؟؟؟؟

بی صبرانه منتظر نظراتونم

دختری از جنس گرگRead this story for FREE!