I. Wolfert

25.9K 568 100

I. Wolfert

*Zyder*

Generations by generations, Wolfert is the only family who handles the whole pack. No one can beat them. No one can throw them out.

Every generation, the Wolfert contributed a lot in the pack. Everyone respects them. Everyone sees them as their God.

And for this generation, Zyder is the one who will handle the whole pack. The responsibility is making him feel like he's been cornered into a wall, no chance to escape.

"Dude, you need to find a mate," Napatingin siya sa kaibigan niyang si Juss. "Gumaya ka sa 'kin, settled and laid na." Ngumisi siya.

Pinagpatuloy ni Zyder ang pagsuntok sa punching bag na nakabitin sa harapan niya. His muscles are flexing in every punch. Beads of sweat were dripping all over his body.

"Mararamdaman ko naman 'yon kapag nakahanap na ako. Kapag may nakasalubong ako at tinigasan ako, maybe she's my mate."

Napahagalpak naman ng tawa si Juss. "Totoy ka pa nga. No wonder kung bakit ayaw mo pang maging leader ng pack kahit na lahat sila ay ikaw ang first and final candidate," Sumandal siya sa inuupuan niyang couch. "Concluding that a certain person is your mate just because you had a boner is a big no. You'll know that she's your mate when you feel like you're drawn to her. You suddenly feel like you want to own her, take her and keep her. There will be kind of a magnetic pull between you two."

Tumigil si Zyder sa pagsuntok. Sa pagkakataong ito, gusto niyang sumuka dahil sa mga pinagsasabi ni Juss. Yes, may experience na si Juss dahil nahanap na niya ang mate niya pero hindi pa rin mapigilan ni Zyder na madiri sa pagiging cheesy nito. Juss used to be a playboy but now he only looks at his mate.

"Whatever, Juss. I dont have time searching for a mate. Mas mabuti pang pagtuonan ko na lang ng pansin ang paghirang sa 'kin bilang pack leader."

Lumipad ang isip ni Zyder. Ang kasalukuyang pack leader nila ay ang nakakatanda niyang kapatid na si Zeke. Bago niya palitan ang pwesto nito, kailangan niya munang matalo ito sa isang laban kaya lubusan siyang nag-eensayo kapag may oras siya. Matagal na din niyang gustong makalaban ang kuya niya at ngayong nabigyan na siya ng pagkakataon, susulitin na niya iyon.

"Well, you're only 21 so you have a lot of time to search."

Nagkibitbalikat na lang si Zyder.

"By the way, may pasok ka pa, 'di ba? And this is your first day," Tumayo na si Juss. Tiningnan niya ang kanyang wrist watch. "Mauna na ako sa 'yo. I have important things to do."

"Yup, magsisimula na akong maghanda," Pinunasan niya ang pawis sa katawan niya gamit ang tuwalyang nakasampay sa couch. "Tatawagan na lang kita kapag magsisimula na ang ceremony mamaya."

Nag-ok sign lang si Juss sa kanya bago umalis. Dumeretso naman siya patungo sa banyo upang maligo. Ito ang unang araw na papasok siya bilang CEO ng kompanya na pinalaki ng ama niya. Dahil may sariling business ang kuya niya at abala sa pagiging pack leader nila, kay Zyder napunta ang kompanya ng pamilya nila. Even though they can turn into beast whenever they wanted to doesn't mean they can't live like normal humans. Most of them have jobs in order to sustain the needs of their family.

"Damn, this necktie is a pain in the butt," Nakaharap siya sa salamin habang inaayos ang necktie niya. Hindi siya maalam mag-ayos nito kaya sa huli, sumuko na lang siya. Hinagis niya sa sahig ang necktie. "I'll never wear necktie again." He huffed.

He settled in wearing black long sleeves polo. Its sleeves were rolled in his elbows, three of its buttons were undone. His black jeans fitted perfectly in his legs and thighs. His brown boots completed his outfit. Ang puti niyang buhok ay mas lalong umangat dahil sa kulay ng suot niyang damit.

Wild Hunt (BOY X BOY)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!