nhung dk tien de

835 0 0

Cau 3:Nhung dieu kien tien de lien quan den su ra doi cua cnxhkh

CNXHKH la chu nghia Mac noi chung ,la mot khoa hoc luan giai mot cach toan dien cac goc do triet hoc,kinh te chinh tri xa hoi ve su chuyen bien tat yeu cua lich su loai nguoi tu CNTB len CNXH(CNCS).

-CNXHKH la 1 trong 3 bo phan hop thanh chu nghia mac,1 khoa hoc luan giai ve su chuyen bien tu CNTB len CNXH,CNCS phai dc thuc hien nhu the nao,con duong nao,va giai cap nao dam nhiem vai tro chu dao.

*nhung dieu kien va tien doi khach quan dan den su ra doi cua cnxhkh:

-Dieu kien kinh te xa hoi:

Kinh te:vao nhung nam 40 cua the ki 19,ptsx tbcn phat trien manh me gan lien voi su ra doi va phat trien cua nen cong nghiep lon,do do mau thuan giua llsx va qhsx tbcn tro nen gay gat.

Xa hoi:cung voi su phat trien cua cntb giai cap cong nhan ra doi va phat trien het suc nhanh chog do bi ap buc boc lot nen nhug cuoc dau tranh cua g/c cong nhan chong lai g/c tu san da no ra o nhieu nuoc tu ban:Anh,phap,duc...tieu bieu la 3 phong trao:

1la:cuoc khoi ngjhia cua cong nhan det o thanh pho lyon (phap) vao nam 1831,cong nhan dung len dau tranh voi muc tieu tang luong giam gio lam(muc tieu kinh te)va ho da lam chu dc thanh pho LYON trong 3 ngay sau do cuoc khoi nghia bi dap tat.

nam 1834,cong nhan noi day doi thiet lap che do cong hoa nhung phong trao cuoi cung da bi that bai.

nhan xet:voi cuoc khoi nghia o LYON lan dau tien cong nhan da dung bao luc truc dien chong lai g/c tu san.

2 la,phong trao hien chuong anh 1835-1848

-phong tao nay cong nhan da viet nhung kien nghi gui len nghi vian Anh doi hoi ,kien nghi theo hong co loi cho nguoi lao dong.phong trao nay thu hut dc su tham gia dong dao cua cong nhan Anh nhung ket qua bi that bai.

Lenin nhan xet,day la phong trao dau tranh to lon dau tien thuc su mang tinh quan chung rong lon va co nhieu hinh thuc ctri.

3 la,cuoc khoi nghia xiledi(Duc nam1844)cong nhan da chong lai su dan ap cua quan doi bang cach bieu tinh dap pha may moc nhung sau do deu that bai.truoc do cong nhan la luc luong dau tranh tu phat

nhan xet:thong qua cac cuoc khoi nghia tren chung to ptrao cong nhan den luc nay rat phat trien.ho da xuat hien voi tu cach la luc luong chinh tri,xa hoi doc lap voi nhug yeu sach ve kte,ctri cua rieng g/c minh.tuy nhien nhung that bai tren chung to l;uc nay phong trao cong nhan can co 1 hoc thuyet khoa hoc cach mang tien tien soi duong de giup cho phong trao danh thang loi triet de.

*Tien de van hoa tu tuong:

trong linh vuc tu nhien:vao the ki 19 co 3 phat minh moi:

-phat minh ra hoc thueyt te bao:tim ra cau tao cua te bao song,chung minh dc cac he dong vat,thuc vat dc tao boi yeu to vat chat la te bao,tu do phu dinh quan diem duy tam ton giao la bang chung khoa hoc thuc nghiem cho quan diem duy vat ve the gioi.

-dinh luat bao toan nag luong

-hoc thuyet tien hoa cua Dacuyn:Dacuyn chung minh cac loai dong vat ko phai la bat bien ma phat tien tu thap den cao.

Nhan xet:cac phat minh trong linh vuc khoa hoc tu nhien o tren da giag 1 don manh me vao quan diem duy tam,ton giao,than hoc pha bo quan diem sieu hinh cua the gioi,chung minh teh gioi co ban chat vat chat.cac su vat trong the gioi co moi quan he qua lai tac dong lan nhau,chung van dong phat trien bien doi ko ngung tu thap den cao,tao dk khach quan cho su hinh thanh the gioi quan duy vat bien chung.

*Trong linh vuc xa hoi:

Su phat trien ruc ro cua triet hoc co dien Duc