Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người

2.1K 5 1

Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người

 

I. Cơ sở tự nhiên của tâm lý người

1. Não và tâm lý

1.1. Quan điểm tâm lý- vật lí song song

- Coi quá trình tâm lý và tâm lý song song diễn ra trong não người không phụ thuộc vào nhau trong đó tâm lý được coi là hiện tượng phụ

- Đại diện tiêu biểu:

1.2. Quan điểm đồng nhất tâm lý với tâm lý:

Tư tưởng do não tiết ra giống như gan tiết mật

Đại diện tiêu biểu: Búcsơne, phôtxtơ, Mêlôsốt

1.3. Quan điểm duy vật

- Coi tâm lý và tâm lý có quan hệ chặt chẽ với nhau, tâm lý cơ sở vật chất là hoạt động của não bộ, nhưng tâm lý không song song hay đồng nhất với tâm lý

- Phơbách(1804- 1872): tinh thần, ý thức không thể tách rời khỏi não người, nó là sản vật của vật chất đã được phát triển tới mức độ cao nhất là não bộ

- Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, tâm lý là chức năng của bão: bộ não nhận tác động của thế giới dưới các dạng xung động thần kinh cũng những biến đổi lí hoá ở từng nơron, từng xi náp,các trung khu thần kinh ở bộ phận dưới vỏ não và vỏ não, làm cho não bộ trở nên hoạt động  theo quy luật thần kinh tạo nên hiện tượng tâm lý này hay hiện tượng tâm lý kia theo cơ chế phản xạ.

Sự tăng tương đối trọng lượng não trên các bậc thang kế tiếp nhau của chủng loài phát sinh

Theo số liệu của Khau

Theo số liệu của Ia.Ia. Rôghinxki

Lợn biển

0.06

Linh trưởng

0.13-1.37

Thỏ

0.10

khỉ cấp thấp

0.56-2.22

Vượn

0.43

Vượn người

2.03-7.35

Tinh tinh

0.52

Cá voi

6.72

Người

1.0

Voi

9.62

Người

32.00

Tương quan các số lượng nơ- ron thần kinh với một sợi dây thần kinh trong từng tổ chức não riêng lẻ trên các bậc thang tiến hoá

Dạng

Vỏ

Các tổ chức dưới vỏ

Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý ngườiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!