*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chapter 8: You're the what?!

3.1K 69 9

A/N:

Yup I'm super nice that's why I updated haha *nosebleed*

sa mga gusto pong magpa-dedict sabi lang po keu hehehe :3

“FUCK” he heard Jeff muttered as they got out of the Limo and stared ant the huge palace before them. Kailangan pa kasi niyang makipagkita sa mga magulang nang sa ganon ay malaman niya kung sino ang contact nito sa loob ng illegal auction na 'yon. Pero kasabay 'non ay siguradong kailangan na malaman ng mga ito kung sino ba talaga siya.

“Are you sure you live here?” paniniguro pa ni Jerome sa kanya kahit siguro ito na lumaki rin sa isang malaking mansion ay mukhang nagugulat din sa laki ng lugar na 'yon.

That castle was made especially for the king and it’s family, it also has a magical barrier to made it hidden on a human’s naked eye.

“Yup, sure of it.” Aniya saka sinuot ang hood ng jacket niya at maskara na tumatakip sa mata niya. No one really knows who he really is, dahil na rin sa kagustuha ng mga magulang niya.

“What’s with the mask?” singit ni Jeff.

“None of your business I guess.” Pangbabara niya rito at agad siyang sinimangutan nito saka may hinugot siyang isang platinum bracelet sa pantalon niya. Matagal na iyon na nasa kanya na ginagamit niya kapag kinakailangan.”Marlon.” tawag niya sa kaibigan.

“What?” malapit lang ito sa kanya kaya naman hinaltak niya ang kwelyo nito sabay suot ng bracelet sa kamay.

“Don’t you dare remove tthat if you want to get out of here alive, it will keep your wolf at bay.” Sabay lakad papasok.

Sumalubong sa kanila ang mga nakahilerang katulong at utusan nila sa palasyo at sabay-sabay na yumuko sa kanya. Isang simpleng tango lang ang ginawa niya para sa mga ito habang sinalubong sila sa bukan ng engrandeng hagdanan ng butler nila na si Rhyce.

“Wel come back Pr---“ agad niyang pinutol ang sasabihin nito sa pagtatanong.

“Where are they?”

Nagtaka man ito dahil sa agad niyang pagsasalita ay sinagot pa rin nito ang tanong niya. “Your parents are in the great hall.” Anito saka nagpatiuna na sa hagdanan.

“You mean your real parents are here? Not the couple that’s friend with Savalle’s?’ tanong pa ulit sa kanya ni Jeff habang nakasunod na sila sa butler.

“Yes.” Simpleng sagot niya bago siya huminto sa isang malaking double door na pintuan.

Rhyce opened the door and let them in before silently closing it while he remove his mask.

“Seth!” nakangiting bati sa kanya ng ina bago siya nito sinalubong ng isang mahigpit na yakap.

“We didn’t expect to see you so soon.” Nakangiting bati sa kanya ng ina bago siya marahang pinakawalan

“Something came up and I need to fix these fast.”

“Seeeeethh!” nang akmang yayakapin din siya ng ama ay umiwas siya at dumiretso ang mukha nito sa saradong pintuan. Yup, that’s his father alright, same old,same old.

“Your really rude.” Maktol pa nito sa kanya habang hinihimas ang nasaktan nitong ilong.

“Mana lang ako sa'yo Papa.” Then he seemed notice the three that he was with.

“Who are they?” he asked and notice that Jeff and Marlon became uneasy with his stare. Kahit naman siguro kapag tinigan ng ganon ng ama ay malamanng na kanina pa umalis sa harap nito.

“They are the ones who’ll help me to get my fiancée back.”

“Okay, it just that…” he grab Jerome’s throat before he lift him up to the air. “I don’t trust humans, or hybrids.” He growled his eyes turned to it’s savage beast.

Pilit namang tinatanggal ni Jerome ang hawak rito ng kanyang ama pero hindi nito magawa mas higit na mas malakas dito ang kanyang ama lalo na at ito ang siyang tinaguriang pinaka malakas sa kanilang mundo.

“Father put him down.” He calmly ask habang sinenyasan na niya ang ina na lapitan ang asawa ito lang naman kasi ang kayang pumigil dito.

Nang marahang hawakan ng asawa nito ang braso ay unti-unti nitong binitawan ang binata.

“Remember the hybrid I told you that informed me about the creation of hybrid? He is the one I mentioned to you.”

“Okay.” Kapakuwan ay ngumiti ito.

“May pinagmanahan pala ng pagiging Bi-polar si Veil ano?” bulong ni Jeff sa tagalog.

“Oo nga.” Pagsangayon naman rito ni Marlon.

Nasa likuran niya ang dalawa kaya naman pareho niyang siniko ang mga ito sa sikmura kaya naman ang parehong napauklo ito at napaubo ng di oras.

“What happened to them?” nagtatakang tanong sa kanya ng ina niya.

“Don’t mind them.” Aniya saka hinarap ang mga ito. “This Jefferson, Marlon and Jerome.” Pagkaapos ay imunuwestra niya ang mga magulang dito. “Guys this is my par---.”

“Allow us to introduce ourselves, Seth.” Pigil sa kanya ng ama.

“I’m Vladimir Veranon and this is my wife Celine Veranon we are pleased to meet my son’s friends.”

“Veranon? That quite ring a bell.” Sabi ni Jeff

“Why do you know them?” tanong naman ni MArlon

“No but I heard them from someone.” At marahil kung nagging caroon lang ito ay may umilaw na bombilya na sa ulo nito. “I remember, it was the last name of the royal fam---.” Nanlaki ang mga nito bago marahas na napatingin sa mga magulang nila. “Oh Shit.” He muttered.

“What is it?”

“Marlon they are the King and Queens of vampires.” He says incredulously.

“Ahhh…” at saka lanng marahil nag-sink in ang utak nito at napabulalas ito. “What?!”

Kung siya lang marahil tinawanan na niya ang mga ito tumikhim siya. “Well I guess it’s my time to introduce myself.” Naguguluhan namang tumingin ang mga ito sa kanya. “I’m Sebastian Theos Veranon. The crowned prince of the vampires.”

“You’re the what?!” sabay na bulalas ng dalawa habang tahimik na nakatingin lang sa kanya si Jerome.

 (Rina POV)

BAKIT ba ang tagal na iligtas siya ni Ave? Dalawang araw na ang lumilipas at talagang nag-aalala na siya para kay Cristine hindi pa rin kasi niya malaman ang eksaktong lokasyon kung nasan ito pero ang ipinagtataka niyang kung baki wala pa rin siyang nakikita kahit anino ng gunggong na kasintahan niya.

May mga naririrnig niyang mga bulung-bulungan sa mga gwardiya na nandon sila para ibenta bilang mga alipin ng mga makakabili sa kanila sa isang auction. At hindi siya makakapayag na maging utusan na lang ng kung sino besides she’s for Ave and Ave alone, teka bakit ba kung ano-ano yung iniisip niya? Besides sino kayang may sakit sa utak ang bibili at magbibili ng tao sa kapwa nito bampira na parang nagbebenta lang ng paninda sa palengke?

Asar na talaga siya kapag talaga hindi siya nabawi sa oras ni Ave ipapasumpa niya talaga it okay Reese na maging palaka kapag nagkataon.

Yosh Ave! Buset ka kung ano-ano pang inaatupag o diyan sagipin mo na si Rina hahaha asar much lng ako?

Anyway Ave on the side===è

NP: You’ll be safe here by rivermaya

Miss_redangel

My Midnight Kiss (MBIAV 2)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!