Een grote fout verwerken

3 1 1

Verwerken van haar fout

te weinig zelfvertrouwen

ze vindt zichzelf te stout

om een nieuw leven op te bouwen


De belangrijkste personen uit haar leven

heeft ze weggejaagd

te weinig liefde kunnen geven

teveel gezaagd


Na een stommiteit

heeft die persoon het contact verbroken

ze heeft teveel spijt

dat heeft haar te erg in haar hart gestoken


Iedereen zegt tegen haar:

"verwerk het nu eindelijk een keer"

maar het is nu al zoveel jaar

dat ze kijkt op deze fout neer


Pijn om wat ze heeft gedaan

verwerken kan ze niet

nooit zonder die belangrijke personen staan

want hen kwijt zijn, doet teveel verdriet


© Raissa

5 juli 2015

www.raissa-schrijven.webnode.be

Mijn gedichtenboekLees dit verhaal GRATIS!