Câu 15: Nhóm đất xám

3.6K 2 0

* Diện tích và phân bố.

- Diện thích : 19.970.642 ha

- Tên theo FAO - UNESCO : acrisols ( Ac )

- Phân bố : Ở vùng đôi núi từ Bắc - nam, trung du, phù sa cũ.

* Điều kiện và quá trình hình thành.

- Hìnhh tanh trên vùng phù xa cổ hoặc những vùng có đá mẹ xấu, địa hình dốc, thoải, những nơi có canh tác lạc hậu., mưa nhiều, mưa tạp trung,  mùa khô kéo dài nên hiện tượng xói mòn rửa trôi rất mạnh, đặc biệt  là quá trình tích lũy nhôm, sắt.

- Có nguồn gốc từ các nhóm cụ thể: Đất xám bạc màu, đất đỏ vàng, đất mùn đỏ vàng trên núi.

* Đơn vị đất: Có 5 đơn vị cơ bản.

- Đất xám bạc màu điển hình (Xb) - Haplic acrisols ( ACh )

- Đất xám có tầng loang lổ ( Xe) - Plinthic --------- ( Acp )

- Đất xám glây ( Xg) - Glayic ------- ( Acg )

- Đất xám Peralit ( XF) - ferralic ------------ ( ACF)

- Đất xám mùn trên núi ( Xh ) - rtumic -------- ( ACu)

* Tính chất chung

- Tính chất vật lý : Độ dày tầng đất mỏng, có màu xám trắng, thành phhaafn cơ giới nhẹ ( cát, cát pha ), đất có kết cấu kém, thường khô cạn, chế độ về nước, nhiệt, không khí không được điều hòa.

- Tính chất hóa học: Hàm lượng mùn thấp, nghèo chất, thường chua, nhiều nơi xuất hiện kết ván.

-. Đất xấu, độ phì thấp, bị thoái hóa mạnh.

* Thích nghi hướng sử dụng và cài tạo.

- Thích nghi: Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây hoa màu.

+ Đối với đất xám glây có thể trồng lúa, Đất xám freralit. đất xám mùn trên núi có thể trồng cây lâm nghiệp.

- Cải tạo :

Đối với đất có thành phần cơ giới nặng phải cày sâu kết hợp bón phân hữu cơ.

+ Bón vôi khử chua, khết hợp phân hữu cơ,

+ Biện pháp thủy lợi.

+ Xây dựng hệ thống canh tác hợp lý: Luân canh, xen canh.

Câu 15: Nhóm đất xámĐọc truyện này MIỄN PHÍ!