KUDÜS

24 7 1
                  

Kudüs, Hz. Davud'un temeli,
Hz. Süleyman'ın Beytü'l-makdisi,
Hz. Zekeriyya'nın imamlığı,
Hz. Yahya'nın müjdesi,
Hz. Meryem'in hücresi,
Hz. İsa'nın beşiği,
Hz. Muhammet Mustafa'nın Miracı Hz. Ömer'in Fethi, Selahüddin Eyyübi'nin rüyası, müminlerin vuslatı ve kalbi yakan sevdasıdır🇸🇩🇸🇩

 Ömer'in Fethi, Selahüddin Eyyübi'nin rüyası, müminlerin vuslatı ve kalbi yakan sevdasıdır🇸🇩🇸🇩

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.
Gönülden Esintiler Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin