For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 3: Các quá trình phong hóa

10.9K 7 0

1. Các quá trình phong hóa.

* Phong hóa lý học: Là sự vỡ vụn có tình chất lý học đơn thuần của đá và khoáng trên bề  mặt đất ( Thành phần, tính chất của đá và khoáng không đổi )

- Nguyên nhân.

+ Nhiệt độ.

+ Áp suất.

+ Sự tác động của các hoạt động ngoại lực luôn xảy ra trên bề mặt trái đất trong đó nguyên nhân nhieetk độ là quan trọng nhất.

- Phong hóa lý học diễn ra mạnh hơn khi có sự tham gia của nước.

* Phong hóa hóa học.

- Là các phản ứng hóa học diễn ra do sự tác động của H2O, CO2, O2 lên đá và khoáng

- Các yếu tố quan trọng của phong hóa hóa học là H2O, CO2, O2.

- Phong hóa hóa học có thể tạo ra 1 số khoáng vật mới ( Khoáng vật thứ sinh ).

- Phong Hóa hóa học phụ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ.

- Khu vực  nhiệt đới là khu  vực xảy ra phong hóa hóa học mạnh nhấ.

- Việt nam nằm trong khu vực nhiệt đới.

- Phong hóa hóa học có 4 quá trình chính. oxi hóa, hydrat hóa, hòa tan, sét hóa.

* Phong Hóa sinh học: là quá trình phá hủy cơ học và sự biển đổi tính chất hóa học của đá, khoáng vật dưới sự tác động của sinh vật và những sản phẩm hoạt động của chúng.

- Phong hóa sinh học là phong hóa hóa học, phong hóa sinh học dưới sự tạc động của sinh vật.

- Đặc điểm: Khi trái đất chưa có sinhh vật thì chỉ có phong hoc lý học là chủ yếu, quan trọng và phổ biến.

2. Đại tuần hoàn vật chất và tiểu tuần hoàn sinh vật.

* Đại tuần hoàn vật chất: quá trình tạo  ra mẫu chất  từ đá khoáng.

- Khi trái đất chư cọ sự sống thì chỉ có phong hóa lý học và phong hóa hóa học xảy ra, sản phẩm của quá trình này 1 phần nằm tại chỗ, 1 phần theo dòng nước di chuyển xuống chỗ trũng và tạo nên đá, khoáng mới dưới dưới sự tác động của áp suất và các yếu tố khác..

- Do sự vận động của địa chất trong lòng Trái đất, chung tham gia vào 1 quá trình phong hóa mới, quá trình này lặp đi lặp lại trong thời gian dài nên gọi là quá trình đại tuần hoàn vật chất.

* Tiểu tuần hoàn sinh vật: Quá trình tích lũy chất hữu cơ tại đất.

- Khi sinh vật xuất hiện, trái đất có sự sống, sau khi chết đi chung trả lại cho đất cư như vậy, nói tiếp nhau. Quá trình này diễn ra trogn thời gian ngắn, phakm vi hẹp, nên gọi là tiểu tuần hoàn sinh vật.

- Có vai trò quan trọng, chúng giữ lại các chất dinh dưỡng.

Mối quan hệ

- Đại Tuần hoàn vật chất là cơ sở của quá trình hình thành đất.

- Tiểu tuần hoàn sinh vật: là bản chất của quá trình hình thành đất.

Câu 3: Các quá trình phong hóaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!