ZELZELE!

22 7 1
                  

Ömer (ra) bir hutbe okur. Hutbede: "Ey Müslümanlar! Peygamber'den (asm), şu hadis-i şerifi işitmiştim: 'Yerin zelzelesi iki şeyden meydana gelir:

1) Zinanın çoğalmasından.
2) Zulmün artmasından.'..."

Gönülden Esintiler Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin