#14#

45 6 0
                  

Beni beklet, gelmeyeceğini sansınlar.

Çünkü hiçbir şey geri dönüşler kadar güzel değildir.

#Cehennemlik#Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin