văn hóa của tổ chức

8.6K 18 2

Lời mở đầu

 

Những năm gần đây, các tổ chức ở Việt Nam đã quan tâm đến việc xây dựng văn hoá tổ chức, thậm chí có những tổ chức không hề tiếc tiền mời công ty nước ngoài vào hoạch định văn hóa tổ chức cho tổ chức mình. Học tập văn hóa tổ chức tiên tiến nước ngoài đã trở thành tư duy mới của các nhà tổ chức Việt Nam. Văn hóa tổ chức khởi nguồn từ nước Mỹ, sau đó được Nhật Bản xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, văn hóa tổ chức phải bám sâu vào nền văn hóa dân tộc mới phát huy được tối đa hiệu quả. 

Bản chất của văn hóa tổ chức là đối nội phải tăng cường tiềm lực, quy tụ được sức sáng tạo của công nhân viên chức, khích lệ họ sáng tạo ra nhiều lợi nhuận cho tổ chức; đối ngoại phải được xã hội bản địa chấp nhận. Cả hai mặt này đều liên quan tới văn hóa dân tộc sở tại, liên quan tới quan niệm giá trị, đặc trưng hành vi của dân tộc đó. Nếu tổ chức biết xây dựng văn hóa tổ chức trên cơ sở bản sắc văn hóa dân tộc mà họ đang sống thì họ sẽ thành công, còn nếu chỉ biết du nhập nguyên xi mô hình văn hóa tổ chức nước ngoài, không gắn kết với văn hóa bản địa, họ sẽ thất bại.

 Văn hóa tổ chức của các tổ chức đang trong giai đoạn hình thành và phát triển, giá trị có thể cao thấp khác nhau giữa nơi này với nơi khác và chịu tác động của nhiều yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức. Trong đó, có những yếu tố tác động tích cực từ nội bộ cũng như bên ngoài, ảnh hưởng tốt đến sự hình thành và phát triển văn hóa tổ chức trong tổ chức, bên cạnh có những yếu tố tác động tiêu cực, gây cản trở sự phát triển. Vì vậy, để nâng cao chất lượng quản trị trong các tổ chức, xây dựng và nâng cao liên tục giá trị văn hóa tổ chức, phát triển được nguồn lực vô hình bền vững, các nhà quản trị và những người có trách nhiệm cần có những giải pháp mới để giúp tổ chức có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

 

 

Nội dung

 

 

I-                  Thế nào là văn hóa tổ chức

1-     Khái niệm văn hóa

2-     Tìm hiểu về văn hóa tổ chức

3-     Các thành phần của văn hóa tổ chức

4-     Phạm vi của văn hóa tổ chức

5-     Những đặc trưng của văn hóa tổ chức

6-     Các mô hình của văn hóa tổ chức

7-     Tầm quan trọng của văn hóa tổ chức

II-              Những yếu tố của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến văn hoá tổ chức

văn hóa của tổ chứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!