vovinam CÁC BÀI CA QUYẾT (LỜI THIỆU QUYỀN PHÁP VOVINAM)

2.6K 0 0

CÁC BÀI CA QUYẾT (LỜI THIỆU QUYỀN PHÁP VOVINAM)

--------------------------------------------------------------------------------

NHẬP MÔN QUYỀN

Cương mãnh nhập môn quyền

Tả cước - Hữu thủ tiên

Tiền khởi cương đao trảm

Kế đả ngũ lôi quyền

Phất thủ luân đi giải

Phương chẩu tung hoành liên

Bát cước oanh thiên địa

Ðình bộ nhập môn quyền

THẬP TỰ QUYỀN

Khai thủ thập tự quyền

Quyết nhập nội tranh tiên

Cước bộ, đạo, quyền, dực

Liên chi đã nhỡn tiền

Trực chỉ phạt tam điểm

Phiên tả đã câu liêm

Chuyễn hữu phi long tuyến

Luân thân trảm nhị biên

Phi cước tam long giáng

Hồi mã tọa trung bình

Song thủ trực địa tạng

Ðạt chí nguyện bình sinh

Luân nhị thập tự nhai

Tả xung trãm hửu đài

Thôi cước xuyên sơn bích

Liên đao hổ cước lai

Thoái hữu phục mã công

Luân thân hoành lập tấn

Phi nhị cước bàn long

Lục Thức hoàn môn trấn

LONG HỔ QUYỀN

Long môn ngư vượt thủy

Hổ khẩu viên thượng phi

Long hổ phong vân hội

Hổ long đồng xuất vũ

Hồi đầu long hổ tụ

TỨ TRỤ QUYỀN

Khởi vũ phong loan chưởng

Thủ bộ tứ hoạt quyền

Kháng long trực hữu hướng

Liên phá quyền tả biên

Phiên thân hoàn kiếm thủ

Tả hữu tấn song câu

Luân thân đoạt thiên trụ

Song đao trảm mã đầu

Thoái tả trực cước tiền

Luân phá hạ câu liêm

Liên đoạt hạ song thức

Phạt nhị hổ long quyền

Phản tứ bộ cước phi

Trực, hoàn, bàn long cước

Hàng long, cầm hổ qui

Tứ trảm hoàn tâm ước

NGŨ MÔN QUYỀN

vovinam CÁC BÀI CA QUYẾT (LỜI THIỆU QUYỀN PHÁP VOVINAM)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!