25. nguyen tac thiet ke nut giao thong

2.8K 1 0

Câu 25: Nguyên tắc thiết kế các nút giao thông

1. Sơ bộ chọn nút

2. Xét đến các yếu tố ảnh hưởng khi thiết kế

a. Giao thông và tính chất vận động

- Lưu lượng xe (N) nhiều hay ít liên quan đến loại nút, phân bố lưu lượng xe thay đổi theo thời gian, không gian → liên quan đến loại nút

→ phát hiện đâu là chính, đâu là phụ

→ liên quan đến chuyện ưu tiên, không ưu tiên

- Tốc độ giao thông: phản ánh thông qua cấp đường:

+ Phát hiện hướng ưu tiên chính

+ Kiểm soát được tốc độ

- Thành phần:

+ Phương tiện: phương tiện nào được ưu tiên

- Xe con được ưu tiên

- Thành phần % lớn

- Xe không được che chắn (xe thô sơ)

- Tính chất vận động:

+ Xác định xung đột của các vận động

- Xung đột nào nguy hiểm nhất → thiết kế làm giảm số xung đột, giảm số xung đột nguy hiểm (cắt, qua)

- Tách xa các xung đột, giảm vùng xung đột và diện tích giao thoa các xung đột

- Khả năng thông hành

+ Khi thiết kế nút; P≥

Nút phải đủ điều kiện về khả năng thông hành, không để xảy ra tắc xe, tổn thất thời gian qúa lớn

b. An toàn:

- Xét đến xung đột như trên

- Khống chế được tốc độ

+ Cấu tạo hình học nút

+ Các biện pháp tổ chức và điều khiển giao thông : Vạch, biển, đèn, người

c. Xét đến quy hoạch và thiết kế: phải xét đến quy hoạch và thiết kế ở những giai đoạn trước

- Thỏa mãn 1 không gian → thiết kế hình học nút

+ Bố trí mở rộng

+ Bố trí làn xe phụ

+ Tầm nhìn

→ tùy thuộc vào loại đường và tính chất giao thông mà nó thiết kế

+ Phải thiết kế và quy hoạch đúng cấu tạo

+ Chọn vị trí nút thích hợp: cấu tạo hình học

+ Thích hợp về thoát nước, kiến trúc

d. Xét đến yếu tố con người

- Người lái, phù hợp nhiều nhất đến mong muốn của người lái (nhanh, rõ ràng)

- Người đi bộ → thuận tiện, không cản trở

e. Xét đến yếu tố về kinh tế

→ luận chứng và so sánh → xét đến đầu tư phân kỳ

25. nguyen tac thiet ke nut giao thongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!