For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cau so 2

1.6K 0 0

Câu 2: Hoạt động của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền?

A.Hoạt động của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo.

- doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có thể bán tất cả sản lưọng của mình ở mức giá thị trường đang thịnh hành. Theo nghĩa đó doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo không có sức mạnh thị trường, tức là không có khả năng kiểm soát giá đối với sản phẩm của mình bán.

- doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có sản lượng quá nhỏ so với dung lượng của thị trường do đó các quyết định về sản lượng của doanh nghiệp không ảnh hưởng gì đến giá.

- Các doanh nghiệp trong cạnh tranh hoàn hảo đứng trước một đường cầu nằm ngang (DD) bất kể doanh nghiệp này bán ra bao nhiêu, nó vẫn chỉ nhận được đúng giá thị trường là Po và nếu ở mức giá cao hơn Po sẽ ko bán được sản phẩm cũng chính vì vậy ko có lý do gì để bán với mức thấp hơn giá Po. Đường cầu nằm ngang với sản phẩm của doanh nghiệp đó là một đặc điểm quan trọng của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo.

* Sản lượng ngắn hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

- Mục đích quan trọng của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, là cách vận dụng điều kiện ( doanh thu biên và chi phí biên) để tìm ra một mức sản lượng dương lớn nhất. Sau đó sử dụng điều kiện bình quân để kiểm tra xem giá mà mỗi sản phẩm này bán có đủ trang trải được chi phí bình quân hay không.

- Do trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo doanh nghiệp đứng trước đường cầu nằm ngang. Doanh thu biên từ viêc bán thêm một đơn vi sản phẩm chỉ đơn giản là trả cho đơn vị hàng hoá đó. Nghĩa là MP = P vậy điều kiện để cho mức sản lượng tốt nhất là MC=MR=P.( tức là giá bằng chi phí biên)

ATC - chi phí bình quân

ATC - Chi phí cố định bình quân

* Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp:

- Các doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo sẽ tăng sản lượng đến điểm mà ở đó giá bằng chi phí biến đổi và sẽ đóng cửa khi giá nhỏ hơn chi phí biến đổi bình quân. Vì vậy ở những mức sản lượng dương, đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp là một phần của đường chi phí biến đổi bình quân nhỏ nhất, nói cách khác đường cung của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là một phần của đường chi phí biên nằm phía phải giao điểm chi phí biên và chi phí biến đổi bình quân nhỏ nhất.

- Đường cung ngắn hạn của ngành là tổng cung của hãng hay các doanh nghiệp trong ngành. Cung của mỗi doanh nghiệp trong nghành lai phụ thuộc và chi phí sản xuất của mỗi doanh nghiệp đó và giá cả thịnh hành trên thị trường.

*Sản lượng doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn.

Trong dài hạn hãng cũng tối đa hoá lợi nhuận ở mức sản lượng mà ở đó (PL=LMC) doanh thu biên bằng chi phí biên dài hạn và đường cung cung của hãng trong dài hạn là một phần của đường chi phí biên dài hạn nằm bên phải giao điểm giữa chi phí biên dài hạn và chi phí bình quân dài hạn.

- Đường cung dài hạn của ngành trong thị trường này cũng tương tự như trong ngắn hạn là cung của nghành là tổng cung của hãng trong nghành. Tuy nhiên khác với ngắn hạn số hãng trong nghành không còn cố định nữa bởi vì có một số hãng dời bỏ nghành nhưng sẽ có 1 số hãng tham gia vào ngành.

cau so 2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!