Chương 91: Tế trời [ trung ]

17.1K 755 105

☆, Chương 91: Tế trời [ trung ]


Nghi thức chấm dứt, bách quan có thể về nhà cùng gia đình đoàn viên, quý tử hoàng tộc phải đăng tháp tế trời, nhóm nữ quyến hoàng tộc thì đi Từ An Cung.

Thái Hậu thiết yến, khoản đãi tất cả phi tần và tôn thất phu nhân.

Do Tô Dự bận rộn công việc tế trời, nên chuyện yến hội cứ thế giao cho Đức Chiêu nghi và Thục Chiêu nghi an bài, hai người các nàng xuất thân đại gia, đối với việc xử trí an bài yến hội không nói đến xuất sắc cỡ nào, nhưng ít nhất cũng không có sai lầm. Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, khó được mà khích lệ hai người vài câu.

Hoàng tộc Đại An, ngoại trừ quý tử có thể làm Hoàng đế và Thân vương, phàm tử còn lại đều thuộc về tôn thất, tước vị tôn thất mỗi đời kế tục đều giảm bậc, mặc dù là Quận vương, thì sau năm đời cũng không còn tước vị, cho nên phụ nhân có thể tới tham gia cung yến, đều là thân cận trong nhà hoàng tộc.

Lần yến hội này, ánh mắt mọi người trên cơ bản đều tập trung trên người một nhà Ly vương. Ly vương gần đây vừa có được quý tử đầu tiên, đã chiêu cáo thiên hạ phong làm trưởng hoàng tử, mà tam trắc phi thì mẫu bằng tử quý, nhảy lên trở thành Chính phi Thân vương, nay mặc một bộ y phục cáo mệnh Thân vương phi, ngồi ngay ngắn dưới tay Thái Hậu.

Phẩm cấp của Thân vương phi có thể so với Quý phi, nay trong cung phẩm vị cao nhất là Tô Dự không có mặt, Chính phi Ly vương tự nhiên phải ngồi ở thủ vị.

Yến hội mở màn, Thái Hậu tùy ý nói vài câu, rồi bảo mọi người dùng bữa, không cần câu nệ, phụ nhân tôn thất trong kinh thành sớm đã quen với sự hiền hòa của Thái Hậu, đều cười tủm tỉm vừa ăn vừa nhỏ giọng trò chuyện.

"Ở kinh thành nhiều ngày như vậy đã quen chưa?" Thái Hậu quay đầu cười hỏi Ly vương phi.

"Trong kinh hết thảy đều tốt, chỉ là có chút nhớ hài tử mà thôi." Ly vương phi cười cười, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, đã nhiều ngày Vương gia không về nhà, nàng cũng không có cách nào khác hỏi thăm tình huống của con, bất quá bởi vì được phong Chính phi, mấy ngày nay cuộc sống của nàng trong vương phủ đột nhiên trở nên vô cùng thư thái, cũng khiến nàng thoải mái hơn không ít.

"Nhớ hài tử thì cứ dâng bài tử tiến cung, đến chỗ này của Ai gia xem là được," Thái Hậu tự nhiên minh bạch tâm tình Ly vương phi, chỉ một món ăn trước mặt thưởng cho nàng, "Ly vương rất hiếu thuận, không có việc gì liền sẽ bồi ai gia nói chuyện phiếm, ngươi cũng thường đến đây đi, có gì không rõ thì có thể nói hết với Ai gia."

Nhìn Lâm cô cô bưng thức ăn qua, Ly vương phi thụ sủng nhược kinh đứng dậy tạ ơn, nàng lớn lên bên bờ Nam Hải, chưa từng đến qua kinh thành, nhìn thấy Thái Hậu không khỏi có chút lo sợ, nay thấy Thái Hậu hiền hoà như vậy, trong lòng yên ổn hơn hẳn, nghĩ đến nhi tử của Thái Hậu cũng là mèo, mà còn là hai con, nhất thời cảm giác thân cận hơn rất nhiều, suy nghĩ hai ngày tới sẽ tiến cung đến tán gẫu cùng Thái Hậu.

Hai trắc phi còn lại của Ly vương cũng mang theo hài tử tham gia cung yến, chỉ là các nàng chỉ là trắc phi, tuy không hèn mọn như thiếp thất, nhưng so với Chính phi chung quy là kém nhau xa lắc, chỉ có thể ngồi cùng một nhóm phụ nhân tông thất mà thôi.

Tiên Mãn Cung ĐườngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ