gây đột biến bằng tác nhân vật lí

6K 1 1

gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí:

Các loại tia phóng xạ, tia tử ngoại hay sốc nhiệt đều gay nên đột biến gen hoặc đột biến nst, tạo ra các thể đột biến khác nhau, những thể đột biến có lợi đc chọn lọc và trực tiếp nhân thành giống mới dc dùng làm bố mẹ để lai giống1.Các loại tia phóng xạ : - Các tia phóng xạ gồm tia tia α, β, γ, X, chùm nơron …
- Cơ chế gây đột biến : + Khi chiếu xạ vào mô sống chúng kích thích và gây ion hóa các nguyên tử, các phân tử ADN, ARN trong tế bào chịu tác động trực tiếp của các tia phóng xạ hoặc tác động gián tiếp qua sự tác động lên phân tử nước 
+ Ngoài việc gây đột biến gen các tia phóng xạ cũng gây đột biến NST
- Ứng dụng : Được sử dụng trong chọn giống thực vật bằng cách chiếu xạ với cường độ, liều lượng thích hợp trên hạt khô, hạt nẩy mầm, đỉnh sinh trưởng, hạt phấn, bầu nhụy …..
- Hiệu quả của phương pháp : Phụ thuộc vào tính chất các tia, đặc điểm sinh lí cây trồng, cường độ, liều lượng, thời gian, bộ phận xử lí, cách xử lí, điều kiện ngoại cảnh….
 Tỷ lệ đột biến tănmg gấp 10 lần so với hạt khô không ngâmàVí dụ : Ngâm hạt vào nước 220C trong vòng 8h sau đó dùng tia X xử lí
2. Tia tử ngoại : - Tia tử ngoại là những tia bức xạ có bước sóng ngắn từ 1000 – 4000 A0
- Cơ chế gây đột biến : Chiếu tia tử ngoại vào mô sống sẽ kích thích nhưng không gây ion hóa và được ADN hấp thụ nhiều nhất ở bước sóng 2570 A0.
- Ứng dụng : Không có khă năng xuyên sâu nên người ta dùng tia tử ngoại để gây đột biến gen và đột biến NST ở vi sinh vật, bào tử, hạt phấn.....
 gây chấn thương trong bộ máy di truyền tạo nên đột biến.à3.Sốc nhiệt : Khi nhiệt độ môi trường tăng hay giảm một cách đột ngột làm cho cơ chế nội cân bằng của cơ thể không khởi động kịp

gây đột biến bằng tác nhân vật líĐọc truyện này MIỄN PHÍ!