For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

1.8K 0 0

t

Nội dung bộ sách

Tiêu chuẩn xây dựng việt nam

Quyển 1: Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát, trắc địa xây dựng (1384 Trang A4)

I. Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn

1.                TCVN 4417: 1987      Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng

2.                TCVN 4449: 1987      Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

3.                TCXDVN 362:2005   Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

4.                TCVN 4616:1988       Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

5.                TCVN 4418:1987       Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện

6.                TCVN 4448:1987       Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ

7.                TCVN 4454:1987       Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở x•, hợp tác x• - Tiêu chuẩn thiết kế

8.                TCVN 4092:1985       Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường

II. tiêu chuẩn khảo sát xây dựng

9.                TCVN 4419: 1987      Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

10.              TCVN 4119: 1985      Địa chất thuỷ văn - Thuật ngữ và định nghĩa

11.              TCVN 5747: 1993      Đất xây dựng - Phân loại

12.              TCXD 161: 1987        Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

13.              TCXD 160: 1987        Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

14.              TCXDVN 194: 2006  Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật

15.              TCXDVN 366: 2006  Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst

16.              TCXDVN 270: 2002  Khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

17.              22 TCN 259: 2000      Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình

18.              22 TCN 171:1987       Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt sụt lở

19.              14 TCN 13:1985         Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và xây dựng các công trình ngầm

20.              14 TCN 145-2005       Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thuỷ lợi

21.              14 TCN 115-2000       Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!