TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

1.4K 0 0

t

Nội dung bộ sách

Tiêu chuẩn xây dựng việt nam

Quyển 1: Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát, trắc địa xây dựng (1384 Trang A4)

I. Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn

1.                TCVN 4417: 1987      Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng

2.                TCVN 4449: 1987      Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

3.                TCXDVN 362:2005   Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

4.                TCVN 4616:1988       Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

5.                TCVN 4418:1987       Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện

6.                TCVN 4448:1987       Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ

7.                TCVN 4454:1987       Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở x•, hợp tác x• - Tiêu chuẩn thiết kế

8.                TCVN 4092:1985       Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường

II. tiêu chuẩn khảo sát xây dựng

9.                TCVN 4419: 1987      Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

10.              TCVN 4119: 1985      Địa chất thuỷ văn - Thuật ngữ và định nghĩa

11.              TCVN 5747: 1993      Đất xây dựng - Phân loại

12.              TCXD 161: 1987        Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

13.              TCXD 160: 1987        Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

14.              TCXDVN 194: 2006  Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật

15.              TCXDVN 366: 2006  Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst

16.              TCXDVN 270: 2002  Khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

17.              22 TCN 259: 2000      Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình

18.              22 TCN 171:1987       Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt sụt lở

19.              14 TCN 13:1985         Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và xây dựng các công trình ngầm

20.              14 TCN 145-2005       Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thuỷ lợi

21.              14 TCN 115-2000       Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi