Chapter One

8.9K 138 12

THE NIGHT was so dark and the stars shine so bright. All of the people are enjoying on the island of Guimaras. Masaya at maingay iyon para sa kanila. It is the overnight party of their college batch. Dionne was staring at her batchmates who are enjoying the rest of it. She casually shots a glass of gin while seeing them partying. Napasinghap siya ng hangin at hindi niya mawari ang kanyang pakiramdam. She's sitting alone there in the shore, wearing a plain white tee top, and a cardigan shorts. She has curly hair that falls down on her shoulders and she has beautiful angelic face. That's Dionesia Monteroso. She was bored at that time and she can't forget about what happened between her and her ex-boyfriend, Jaye.

"JAYE!" She shouted when she saw her boyfriend was mingling with his friends—girl friends to be exact. Gulantang na napalingon si Jaye sa gawi ng dalaga kaya nagpaalam muna ito sa mga kaibigang babae. He was handsome, that's why Dionne likes him. As he came to her, Dionne slapped him for no good reason. Nabigla na lamang si Jaye sa ginawa ng girlfriend sa kanya.

"What was that for?! Ano na naman ang problema natin, Dionne?!" Inis na mga tanong nito. Dionne's lips formed into thin line. Halatang-halata sa mukha niya na inis na inis siya kay Jaye.

"You want to know what that was for, huh? That's for you, Jaye! How can you do this to me? Sa harap ko pa mismo! Para sa iyo ang sampal na iyon, Jaye! Sa mga panloloko mo sa 'kin!"

"Dionne, not here. Please."

"Not here?" She smirks, "in your face, Jaye! Haven't you remembered this day, huh? Have you forgotten the time where I gave you my precious yes? Goddamn it, Shaun Jaye Preciado, anniversary nating dalawa ngayon. How come that you're mingling with your bitches, huh?! Bakit inuuna mo pa sila kaysa sa akin?!"Matinding bulyaw niya sa binata. Hinawakan na lamang siya ni Jaye sa kanyang mga balikat.

"Not here, Dionne. 'Wag kang mag-eskandalo rito sa publiko. Kung maaari lang ay pag-usapan natin 'tong dalawa?" Mariing tinanggal ni Dionne ang kamay nito sa mga balikat niya sabay hilamos ng kanyang mukha.

"Oh my God, Jaye. You're getting into my nerves right now!"

"Listen, Dionne. Hind—"

"Then what's with them? What's with the girls you're with? Ano iyon? Barkada na naman? 'Wag mo na nga akong paikutin pa sa palad mo, Jaye. I saw it! I saw it with my two naked eyes. Ngayon, hindi ka pa rin aamin, huh?!" Bulyaw niya sa binata. Napakamot na lamang ng ulo si Jaye at wala nang nagawa pa. Hindi kasi alam ni Dionne na kaya ginawa ni Jaye iyon dahil gusto lamang nitong humingi ng tip para masurpresa ang dalaga sa kanilang anniversary na dalawa. Pero hindi siya nakinig sa mga paliwanag ng binata at patuloy niya pa ring binubulyawan iyon. Maraming tao sa park na kung saan ay nagtatalo silang dalawa. Iyong ibang tao ay napatingin na sa eksena nila.

"Jaye, ano? Hindi ka na makapagsalita dahil iyon ang totoo, 'di ba? Ngayon, natameme ka na, kasi huling-huli ka na sa akto at hindi mo pa magawang umamin."

Walang araw na walang pagtatalo ang relasyon nila. They're like cats and dogs. Away doon, away dito. Dionne is naturally born a nagger. Hindi niya talaga maiwasan na hindi bungangahan ang mga taong nasa paligid niya. Minsan, iyan na nga ang dahilan kung bakit palagi na lamang siyang nag-iisa. But there's only one person who'll always there for her, Demetria Santos, her one and only best friend.

"Tapos ka na ba sa mga sasabihin mo, Dionne?" Mahinang tanong ni Jaye sa kanya. She didn't just say anything but to nod. Napalunok na lamang si Jaye at huminga ng malalim.

"Dionne, I think it's time for us to find ourselves." Muli ay napatingin na lamang si Dionne sa gawi ni Jaye at biglaang nangunot ang noo nito. Akmang magsasalita na sana si Dionne pero bigla namang nagsalita si Jaye.

Her Scent Series: DionesiaBasahin ang storyang ito ng LIBRE!