For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

trắc nghiệm quản trị học

28.4K 11 9

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ HỌC

1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:

a. Đúng

b. Sai

2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:

a. Đúng

b. Sai

3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:

a. Đúng

b. Sai

4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:

a. Đúng

b. Sai

5) Ra quyết định là một nghệ thuật:

a. Đúng

b. Sai

6) Ra quyết định là một khoa học:

a. Đúng

b. Sai

7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:

a. Đúng

b. Sai

Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:

a. Đúng

b. Sai

9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:

a. Đúng

b. Sai

10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt hiệu quả cao:

a. Đúng

b. Sai

11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định:

a. Đúng

b. Sai

12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu:

a. Đúng

b. Sai

13) Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức:

a. Đúng

b. Sai

14) Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau:

a. Đúng

b. Sai

15) Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận:

a. Đúng

b. Sai

16) Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao:

a. Đúng

b. Sai

17) Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác:

trắc nghiệm quản trị họcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!