Mavi Kelebeklerin Dramatik Hikâyesi

54 13 2
                  

Bir Savaşın Onurlu Anımsanışı

Yüzyıllar boyunca, tarih sahnesine tanıklık etmiş olan herkesin acıklı bir mirasıdır savaş. Dünya üzerinde birçok devletin kendi bekasını inşa edebilmesi için başvurduğu en güçlü hatta belki de tek geçerli yoldur. Bu bağlamda bilinir ki tarih ancak savaşlarla tarih olmak üzere başlar ve kendi hikâyesini tamamlamak üzere devam eder. İnsanlar sadece var olmakla mevcut bir yaşamı bitirmeyi tercih etmezler, elbette bunun yanında varlıklarını taçlandırmak ve onurlandırmak mücadelesi de vermek ister. Bu durum varlık bilincinin ötesinde bir şey olarak da değerlendirilmektedir. Birçok savaş tarihçisinin söylemi üzerine insan, oluşturdukları toplulukları manevi inançlar etrafında bir araya getirerek kolektif bir ideolojik eylemin taşıyıcı olmayı tercih eder. Kolektif bir şekilde var olma motivasyonu ise gerçekleşecek bütün savaşları meşru kılmaktadır. Öyle ki meşruiyetinin sorgulanmaması için çeşitli temellendirmeler ile katliamların normalleşmesi dahi mümkün kılınır.

Srebrenica: Unutulmuş Bir Vicdanın Kenti

Bir kentin, daha önce hiç duymadığı sesler tarafından çığlıkların ortasında bırakılmasıdır Srebrenica... Gücün kötücül maskesine, ihmalkârlığın yarattığı kayıtsızlık boşluğuna, masumiyetin ziyan oluşuna tanıklık edenlerin toprağıdır bu topraklar. Postalların ezdiği sonsuz çiçeklerin toprakla karışması ve kendi tarihini acıklı bir hikâyede tamamlamasıdır. Bu kentin yazgısı başka savaşlardan farklı olarak günümüze yakın bir dönemde gerçekleşmiş olması ve tarihte bırakılmamış, yeterince ders çıkarılmadığı için tekerrür eden bir öfkenin motivasyonunun yazgısıdır. Srebrenica, Bosna - Hersek'te yaşanan, binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan ve kamuoyunun hafızasında yer eden dramatik bir hikâye olarak tarihe geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avrupa Tarihinde bilinen en büyük katliamdır. Bir savaşçı kimliğine sahip olmayan binlerce insanın (sivil) katledilmesi herkes tarafından bu olayın acıklı bir şekilde anılmasına sebep olmuştur.

Masum Ölülerin Bekçileri: Mavi Kelebekler

Bosna - Hersek vatandaşlarının vahşice öldürülmesinin ardından cesetlerinin gizli bir şekilde toprak altına gömülmesi kaynaklarda sıkça karşımıza çıkan bir gerçektir. Bu cesetler, toplu mezarların bulunduğu bölgede muhafaza edilmek istenirken uluslar arası tarafta da mevcut vahşetin bilinirliğinin azaltılması hedeflenir. Ancak hikâye beklenildiği gibi tamamlanmayacaktır. Doğa, insana yaptığı sürprizlerden birini gerçekleştirmenin farklı bir yolunu tutar. Cesetler, muhafaza edildikleri gizli bölgede Artemis adında çiçekleri beslemeye çoktan başlamıştır. Çiçeklerin günden güne yetişmesi ve artması sonucunda ise sadece Artemis kokusuna gelen ve bundan beslenen mavi kelebeklerin bölgede birikmesi dikkat çeker. Mavi kelebeklerin bölgede birikmesi öncelikle farklı bir doğa olayı gibi algılanır. Bunun kaynağını anlamak isteyen araştırmacılar ise bölgede toplanarak çalışmalarına başlar. Kaynağın ne olduğu çok zaman geçmeden anlaşılır. Toplu Mezar Enstitüsü'nün yaptığı bu çalışma neticesinde bölgede yirmi binden fazla cesedin olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda ise Srebrenica, artık hüzünlü hikâyesini bir kelebeğin kanadına sığdırarak tarih sahnesinde varlığını koruyacaktır...

Mavi kelebekler, Bosna - Hersek coğrafyasında, masum ölülerin ruhlarını temsil eden özel bir yere sahip olmuştur. Bu dokunulması artık güç insanlar, kelebeklerin kanatlarında var olarak dünya tarihine büyük dersler vermek için çırpmaya devam ederler.

Mevikelebek🦋

Gönülden Esintiler Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin