Chapter 40

403K 7.2K 2.1K

Third Person POV

Itinigil ni Oliver ang kotse niya sa tabing daansa tapat ng isang malaking bahay na sa tingin niya ay pag-aari ni Lena. Kanina'y tinawagan siya nito na narito ang anak niyang si Van. Noong una ay ayaw pa niyang maniwala dahil baka niloloko lamang siya nito para mapapunta sa bahay nito. Pero nang tawagan siya ni Angel ay doon na siya naniwala.

Bumaba siya sa kotse at ikinuyom ang kamao. He's mad right now. Knowing that Lena is still crazy for doing things like this. Pati anak nila ay nadamay pa. Akala pa man din niya ay mabuti na ang kalagayan ni Lena kaya nakalabas na ito ng Rehab pero mukhang nagkamali ang mga taga-roon para payagang makalabas ito. Dahil heto na naman at may sinimulan na naman itong gulo--malaking gulo.

Dahil sa gulong ginawa na naman ni Lena ay nag-aalala si Oliver sa asawa niya dahil alam niyang sobra itong nag-aalala. By the tone of her voice nang tawagan niya ito kanina ay halatang natatakot ito--sa maaaring gawin ni Lena sa anak nila.

Nanggigigil na dinukot ni Oliver ang cellphone niya sa bulsa ng pantalon niya saka idinayal ang numero ni Lena. He wants to see that bitch. Kailangan itong turuan ng leksyon. He wants to rip her neck nang matapos na ang kabaliwan nito. Akala pa man din niya ay tapos na ang lahat ay maayos na ang lagay ng pamilya niya pero nagkamali siya. Isang malaking tinik na nakabara sa lalamunan si Lena. At ang dapat sa kaniya, dinidispatsa.

Agad na narinig ni Oliver ang pag-ring sa kabilang linya. Nanggagalaiti siya habang hinihintay na sumagot si Lena.

"Hi, honey." Malanding sagot ni Lena sa kabilang linya.

"Where's my son?! I'm here."

"Oh! You're way too fast, honey. Enter the gate, it's not lock. Then sasalubungin kita." She said.

"Alright. Make sure my son is fine."

"Oo naman, honey. See you in a bit."

He ended the call. Gustung-gusto na niyang makuha ang anak nila ni Angel. Nag-aalala siya. Makakita lang talaga siya ng kapirasong galos sa anak niya, mapapatay niya si Lena ng wala sa oras.

Tumawid na siya ng kalsada saka lumapit sa malaking gate ng malaking bahay. Itinulak niya ang gate. Bukas nga iyon. Saka pumasok sa loob.

This is the start. He'll do everything for his son.

-

Oliver POV

Fucking Lena. I'm nervous. I don't want to see my son in danger. Makakapatay talaga ako.

Pagkapasok ko sa gate ay pumasok ako sa loob saka nag-doorbell. The door suddenly opened pero wala namang tao kaya pumasok na ako. Alam naman ni Lena na papasok ako sa bahay niya. How come ganito kaganda ang bahay niya? Yes, sosyalin ang dating niya. But then nung malaman kong pumatol siya sa DOM, nandiri na ako sa kaniya. Masyado niyang binababoy ang sarili niya para sa pera.

Tumigil ako sa magarang living room. Kasama kaya niya dito 'yung Dirty Old Man na pinatulan niya? Tch.

"Honey.." A seductive voice came out at my back so I turned around and saw Lena wearing only her black brassiere and panty.

What the fuck?

"What is the meaning of this?!" Sigaw ko.

Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Malagkit ang tingin niya hanggang makalapit siya sa harap ko. She slowly runs her fingers from my shoulder to chest. Lumayo ako sa kaniya.

"Don't touch me!"

She smiled at me the walks towards me again. Ikinawit niya sa batok ko ang dalawang kamay niya. "Honey.."

One Night Stand (R18)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon