13. Zoë: Zusjes en vriendinnen

2.8K 259 11

13. Zoë: Zusjes en vriendinnen

Haar vriendin was er al vroeg. Zoë maakte de deur open en omhelsde haar.

'Je hebt toch wel gezorgd dat ik het ei zie, hè?' viel Fenne met de deur in huis.

Ze lachte om de opmerking van haar vriendin. 'Tuurlijk. We moeten straks allemaal werken en jij gaat mee.'

'In de kroeg? Niels ook?' vroeg Fenne.

Ze knikte. Onderweg naar de Kroegtijger vertelde Zoë over haar collega's. Over Stefan en Amy. En natuurlijk over Nienke. Op zaterdag was iedereen er, want dan was het stampvol in de kroeg.

Zoë bonsde op de deur van de kroeg. Het duurde even voor er iemand aan kwam lopen en het was Levi.

Het eerste dat Fenne zei was: 'Dat is hem zeker?' Ze knikte, net voordat Levi recht in haar ogen keek.

'Laat je ons buiten staan?' riep haar vriendin naar hem, waarop hij de deur opendraaide. Zoë zag dat hij geïrriteerd was. Hij liep dan ook meteen terug naar de bar en negeerde hen volkomen.

'Nou hij is wel hartelijk,' grinnikte Fenne. Ze negeerde de opmerking en liep meteen naar de kapstok, waar ze haar jas ophing. Ze slaakte een diepe zucht en besloot naar de bar te lopen. Het was namelijk een beetje vreemd als ze zich de hele tijd hier zou verstoppen. Zeker aangezien ze Fenne op de barkruk had achtergelaten.

Toen ze terug kwam, ving ze nog net Levi's vraag op.

'Waarom zou ik dat aan jou vertellen? Wie ben je eigenlijk? Heb ik dat van jou soms ook ooit gebroken?'

'Typisch Levi, die denkt dat elk meisje voor hem valt. Alsof de hele wereld verliefd op hem is,' antwoordde ze, voor de anderen dat konden doen.

Fenne begon te lachen. 'Hij kan mijn hart niet breken, dat kan niet één jongen. En jouw hart ook niet, Zo. Wij zijn immuun voor types als hij, voor opscheppers die niet met hun hersenen denken. Maar,' zei ze en ze leunde naar voren om een hand door Levi's haar te halen, 'hij heeft goed haar, dat moet ik toegeven. Vind je niet, Puntjes? Ergens snap ik je wel, hoor.'

'Wat snap je wel?' vroeg Stefan die opkeek van het schoonmaken. 'Heb ik iets gemist?'

Zoë schudde haar hoofd net iets te hard, maar gelukkig had hij niets in de gaten. Haar vriendin richtte meteen al haar wapens op Levi en stiekem moest ze wel lachen. Al was ze ook bang dat het Niels op zou vallen. Die zou zeker vragen gaan stellen, maar eerlijk gezegd vond ze Fennes opmerkingen veel te leuk.

Inmiddels was de kroeg open en begonnen er mensen binnen te lopen. Fenne was met Niels in gesprek, die er nu ook was. Levi kwam naast haar staan.

'Heb je het haar verteld?' vroeg hij beschuldigend.

'Waar heb je het over, Levi?' Zoë deed alsof haar neus bloedde. 'Wat zou ik haar verteld moeten hebben? Over onze zoen, die volgens jou nooit gebeurd is?' snauwde ze.

'Dat is niet wat ik zei, Zo,' antwoordde hij en ze dacht pijn in zijn stem te horen. Maar dat verbeeldde ze zich waarschijnlijk.

'Nee, ik weet heel goed wat je zei,' kaatste ze terug en liep naar twee meisjes aan de bar. 'Zeg het maar,' zei ze tegen hen.

Op dat moment ging de deur van de kroeg open en wandelde Liv naar binnen met twee vriendinnen. Er ging een schok door Zoë heen. Dat kon er ook nog wel bij, dacht ze.

'O nee hè,' hoorde ze achter zich. Ze draaide zich om en zag dat Levi een gezicht trok. Wist hij niet dat Zoë Liv had gezien?

De brunette naast Liv zwaaide driftig in de richting van de bar. Zoë begreep niet helemaal waarom, maar toen ze voelde dat Levi naast haar knielde, had ze een vermoeden.

Roberts #2: Stole my heartLees dit verhaal GRATIS!