#13#

47 6 0
                  

Dokunmaya kiyamadigim erkekler vardı

Hepsi kırılmış

Ne acı onları affeden ben, ne acı onların bana seslenişi.

#Cehennemlik#Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin