#16

1.9K 131 16

-Drugs-

הימים לא השתנו.כל יום כמעט היה
אותו הדבר,הייתי מחכה ללואי בחדר
המשחקים יושב על מיטת הקרש עם
בגדי תחרה,ולפעמים ללא בגדים.
לא דיברנו על הכל,לא העזנו לדבר
על העבר.מדודתי לא שמעתי מאותו
היום ההוא,אני לא חושב שהיא השתנתה,
השנים עשו אותה יותר רעה מבעבר.
ללואי ולי לא היו הרבה שיחות אומנם
הוא הסכים לי להסתובב בחוץ,ללכת לקניונים,לים,לקולנוע אבל רק בשעות מסויימות כי ידע שאיני יכול לחיות כך.

"הארי."
שמעתי את קולו מאחוריי.

"מה?"
ליקקתי את שפתיי היבשות והבטתי
בעיניו הכחולות שהפנטו אותי בכל פעם.

"לחדר המשחקים."
הוא לחש לאוזני.

"אוקיי,אדוני."
הנהנתי במהירות.

צעדתי אל החדר עם העקבים,אני לא
יודע למה הוא כופה עליי לנעול נעלי עקב.
אני מתכוון,זה מטופש.הוא מבקש ממני
להאריך את השיער,לגלח כל חלק בגוף,
להתלבש כמו בת,ולנעול נעלי עקב.
אני לא מבין למה זה מדליק אותו,
שנים שאני שם חוטיני אבל זה עדיין
כל כך מציק לי,בעיקר שלואי מסרב
להוריד ממני את החוטיני כשהוא מזיין
אותי.זחלתי אל השולחן הקשה מביט
בלואי החרמן שעומד בצד.

"בוא הנה."
לחשתי בקול מגורה.

לואי הביט בי מגורה אבל ראיתי את
הרצינות בעיניו,אני יודע שאני מתנהג
אחרת,זה לא אני הוא ידע זאת,זה הפחד
מלחזור לעבר שאאבד שוב מישהו.

"תזיין אותי."
המשכתי ללחוש.

"בבקשה."
התחננתי.

"בבקשה."
לחשתי.

"הארי?"
מביט בי במבט מופתע.

"תזיין אותי."
זחלתי אליו.

"קח את זה."
הוא הושיט לי את הסם הקבוע.

"זה יעשה לך טוב."
הוא הבטיח.

הסנפתי את הסם,בכל יום כמעט אני
מקבל,בהתחלה הוא נתן לי זאת כדי
שאשתחרר קצת ואהנה מזה,אבל
במהרה התמכרתי לזה.הגעתי למצב
שאני מחכה רק לזה.אומנם נשארתי
אותו הארי עם מנדי,אבל כשהייתי
עם לואי פתאום השתנתי,רציתי
רק שיזיין אותי חזק,ואפילו שירביץ
לי,ויתעלל בי.אני לא יודע כבר אם
זה הסם או שזה אני.כי אני כל כך
אוהב את זה ואני לא משקר.

"עכשיו תזיין אותי?"
חייכתי.

"הארי,אתה מכור."
הוא התכופף כדי להחזיק בסנטרי.

"אני רוצה בטובתך בייב."
הוא לחש.

"זאת היתה המנה האחרונה."
הוא כיווץ את עיניו ושיחרר את האחיזה.

"למה?"
יבבתי.

"אני רוצה שתהנה מסקס,לא מסמים."
הוא גילגל את עיניו.

No Rules»L.SRead this story for FREE!