Kế hoạch Nava.

860 0 1

* Hoàn cảnh ra đời Na-va.

_Ctranh Đông Dương => Pháp bất lợi.

_Tại Chính quốc: ktế – xhội khó khăn + ctrị rối loạn

  + 19 lần đổi cphủ

  + 7 lần đổi qđội viễn chinh tại Đông Dương.

_Tại Đông Dương:

  + Phạm vi chiếm đóng thu hẹp.

  + Lún sâu vào thế bị động.

  + Lúng túng trong chiếm đóng lực lượng: tập trung vs. phân tán.

_Mỹ lợi dụng Pháp khó khăn:

  + Can thiệp sâu vào Đông Dương: kéo dài + mở rộng ctranh Đông Dương.

  + Âm mưu từng bước hất cẳng Pháp.

_Viện trợ Mỹ tăng gấp 2 (73% phí ctranh).

=> 5/53: Kế hoạch Na-va ra đời (+Mỹ giúp đỡ).

*Nội dung Na-va:

_B1: Thu Đông 1953 – Xuân 1954.

  + Phòng ngự clược ở Bắc Bộ

  + Tiến công clược => bình định TBộ + Nam DD => giành nhân + vật lực.

  + Xóa vùng tự do liên khu 5.

  + Mở rộng Ngụy quân.

  + Xây dựng quân đội cơ động clược mạnh.

_B2: Thu Đông 1954.

  + Chuyển lực lượng ra ctrường BBộ.

  + Tiến công clược.

  + Cố giành tlợi qsự qđịnh.

  + Buộc ta đàm phán vs điều kiện có lợi cho chúng => kthúc ctranh.

_Triển khai kế hoạch:

  + Tăng quân số: lính ngụy + Châu Phi.

  + Càn quét bình định vùng chiếm đóng.

  + Mở rộng hoạt động thổ phỉ.

  + Biệt kích ở biên giới phía Bắc.

  + Tấn công lớn vào Ninh Bình, T.Hóa. => phá kế hoạch của ta.

  + Tập trung 44/84 < đoàn ở BBộ.

_NHẬN XÉT: Na-va là cố gắng cuối cùng + > nhất của Pháp có Mỹ can thiệp ở DD.