Isulat ang Kuwentong Wattys na Nais Mong Sabihin

1.2K 68 4
                  

Ano ang kuwentong nais mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng kuwentong ito sa iyo? Ano ang sinusubukan mong sabihin? Ano ang sentro ng iyong pananaw? 

Ang pagiging malinaw tungkol sa kuwentong nais mong sabihin ay nagbibigay sa iyo ng paraan sa pamamagitan ng mapaghamong malikhaing mga tanong. Kung hindi ka sigurado kung ano ang susunod na mangyayari sa iyong kuwento, ang pagbabalik sa iyong bakit ay makatutulong sa iyo na malaman kung saan ka susunod na tutungo. 

Ang pagsusulat ay isang proseso ng paggawa ng libo-libong maliliit na desisyon. Ano ang humuhulma sa mga desisyon na ginagawa mo sa iyong akda? Ano ang sinusubukan mong sabihin sa mga desisyon na iyon? Ikaw ay isang manunulat, at ang mga bagay na iyong isinusulat ay mahalaga. Mayroong isang bagay na ikaw lamang ang makapagdadala sa iyong pagsusulat, at ang paglinang sa panloob na pananaw at prayoridad ay isang mahalagang bahagi ng pagsusulat.

WRITER TIPSTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon