sinh đôi

7.8K 472 64
                  

Đầu lòng 2 ả tố nga,
dodododyo là chị em là quynhanhnguyendang52.

Đầu lòng 2 ả tố nga, dodododyo là chị em là quynhanhnguyendang52

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mục giới thiệu cũng copy thì tui chịu thua🤷‍♀️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mục giới thiệu cũng copy thì tui chịu thua🤷‍♀️

Sau đấy em guột còn lấy chap "Bet on me" về sửa và cắt xén câu chữ nữa. 🤯

 🤯

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những chi tiết giống "Bet on me":

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những chi tiết giống "Bet on me":

+ So sánh mối quan hệ của Shidou và __ như chó cùng chủ nhân. "Hắn thật sự muốn em làm chủ nhân của hắn" thì bê nguyên xi từ UHH.

+ Copy nguyên văn câu "Hắn yêu chết đi được cái lồn này" ⁉️

+ "Oh la la babe..." + chi tiết tát mông hằn dấu tay đi liền với nhau y hệt bản gốc

Blah blah blah, còn nhiều nữa nếu soi kỹ hơn.

Cái buồn cười là đạo văn xong còn dám nói như này...

Lo học đi bé, đừng có ngồi đạo văn xong bảo truyện xàm l (xúc phạm bản gốc) 🥲 Chưa đủ tuổi mà viết fic R18 cũng chẳng hay ho gì đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lo học đi bé, đừng có ngồi đạo văn xong bảo truyện xàm l (xúc phạm bản gốc) 🥲 Chưa đủ tuổi mà viết fic R18 cũng chẳng hay ho gì đâu.

Sau khi có bạn comment thì cô bé này đã xoá truyện và xin lỗi (nhưng không có xin lỗi dodododyo ahaha😀)

Sau khi có bạn comment thì cô bé này đã xoá truyện và xin lỗi (nhưng không có xin lỗi dodododyo ahaha😀)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tui không thích bị mượn ý tưởng và cũng không phép ai mượn cả. 😾

Nói chung là dodododyo dễ quạu nên ai copy là sẽ bị pressing ngay và luôn đó🫶❤️

[Blue Lock x Reader] Unlock His Heart | R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ