For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

các hàm trong excel

16.9K 12 1

DATE

Trả về chuỗi số tuần tự của ngày tháng.

DAY

Trả về thứ tự của ngày trong tháng từ một giá trị kiểu ngày tháng.

EDATE

Trả về mốc thời gian xảy ra trước hoặc sau mốc chỉ định

HOUR

Trả về giờ của một giá trị kiểu thời gian.

MONTH

Trả về số tháng của một giá trị kiểu ngày tháng.

NOW

Trả về ngày giờ hiện tại trong hệ thống của bạn.

TIME

Trả về một giá trị thời gian từ chuỗi văn bản

TODAY

Trả về ngày hiện tại trong hệ thống của bạn.

WEEKNUM

Trả về số thứ tự của tuần trong năm từ giá trị ngày tháng.

YEAR

Trả về số năm của một giá trị ngày tháng.

DATEVALUE

Trả về chuỗi số đại diện cho ngày từ chuỗi văn bản đại diện cho ngày tháng.

DAYS360

Tính số ngày giữa 2 mốc ngày tháng dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày.

EOMONTH

Trả về ngày cuối cùng của tháng xảy ra trước hoặc sau mốc chỉ định

MINUTE

Trả vế phút của một giá trị kiểu thời gian

NETWORKDAYS

Trả về số ngày làm việc trong mốc thời gian đưa ra sau khi trừ đi ngày nghĩ và ngày lễ.

SECOND

Trả về số giây của một giá trị thời gian.

TIMEVALUE

Trả về một giá trị thời gian từ một chuỗi kiểu thời gian.

WEEKDAY

Trả về số thứ tự của ngày trong tuần từ giá trị ngày tháng.

WORKDAY

Trả về ngày làm việc xảy ra trước hoặc sau mốc thời gian đưa ra.

YEARFRAC

Trả về tỉ lệ của một khoảng thời gian so với năm.

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG EXCEL

##### Lỗi độ rộng

Khi cột thiếu độ rộng. Dùng chuột kéo độ rộng cột ra cho phù hợp

Khi bạn nhập giá trị ngày tháng hoặc thời gian là số âm.

#VALUE! Lỗi giá trị

Bạn nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic.

Đang nhập một hoặc chỉnh sửa các thành phần của công thức mà nhấn Enter.

các hàm trong excelĐọc truyện này MIỄN PHÍ!