Văn Án & Tiết Tử

21.9K 378 3

Tác giả: Hướng Nghiêng Nhan

Editor: Phúc Vũ

Beta: shaiyao

Translator: QT ca ca

Thể loại: cổ trang, cung đình, xuyên không, HE

Văn Án:

Người nào , chấp tay ta, tiêu ta nửa đời cô độc

Người nào , hôn đôi mắt ta, che ta nửa đời lưu lạc

Người nào , phủ trước mặt ta, an ủi ta nửa đời đau thương

Người nào , đở bả vai ta, cùng ta một đời yên lặng

Người nào , hiểu ý ta, khiến cho ta cuộc đời này không tiếc .

Ta , chấp tay , cùng nàng một đời phong sương

Ta , hôn lên đôi mắt, tặng nàng một đời thâm tình

Ta , dắt nàng ngọc thủ , nhận nàng cuộc đời này tất cả

Ta , phủ nàng phía trước, che chắn nàng cuộc đời này mưa gió .

Công chúa cũng tốt , nữ hoàng cũng được , bất quá cũng là cùng người thường không khác ,

Ta đã từng một lần cho là mình kiếp nầy có thể vô tình , nhưng cuối cùng cũng không thể quên nàng , không ngăn được trong lòng tình tố , để bất quá ôn nhu triền miên .

Ta muốn có một người có thể hiểu ta , cho dù ta không nói gì. Mà ta hy vọng người kia là nàng.

Người khác nói :

Nếu như là đi theo lý trí, phải có dũng khí

Nếu như là đi theo cảm giác, phải hướng tới kia tất cả quyết tâm .

Như vậy đã không có ngôn ngữ có thể biểu đạt tâm tình ta bây giờ ,

Không cầu cùng sinh nhưng cầu được cộng chết .

Nếu nàng là một cây xương rồng đầy gai, ta cũng nguyện ý ôm nàng .

---------------------------------------

Tiết Tử:

Công nguyên tháng sáu năm 132, Chiêu quốc nội loạn, thừa tướng Hứa Du Sâm cùng với binh bộ thượng thư Hình Sâm cấu kết

Ngự lâm quân đô úy thống lĩnh Lãnh Siêu cử binh mưu phản, thành lập Sở quốc, thừa tướng Hứa Du Sâm tại Trường An đăng cơ vi đế, quốc hiệu Thanh Huy.

Công nguyên tháng chín năm 132, đại tướng Cố Thận đóng ở biên quan ủng lập con của tiên hoàng, hoàng tứ tử kỳ vương Triệu Tòng

Vân vi đế, thành lập hậu chiêu, quốc hiệu Xương Bình.

Công nguyên tháng hai năm 133, Cố Thận lĩnh binh một đường nam hạ công tiến Trường An. Cùng năm, được tin Hứa Du Sâm hoảng sợ cùng cả nhà bỏ trốn.

Tháng ba Cố Thận quay về Tân Dã

Công nguyên tháng năm, năm 133, Cố Thận phế Xương Bình Đế Triệu Tòng, thành lập Minh quốc đăng cơ vi đế, quốc hiệu Kiến Nguyên, sử

Xưng Minh Thái Tổ.

Công nguyên tháng bảy năm 137, thái tử Cố Thần Dật cưới vợ là Thiên Môn thiếu môn chủ Nhan Tịch Nhu vi phi.

Công nguyên tháng tư năm 138, Kiến Nguyên Đế băng hà, thái tử Cố Thần Dật kế vị, quốc hiệu Tân Nguyên. Tháng mười cùng năm lập hoàng hậu

Sinh hạ một vị công chúa, hoàng đế đại hỉ, gọi là Tư Mẫn, ban thưởng tự Nhạ Nhan, phong hào Trường Nhạc, mong muốn Trời bảo hộ ngoài sinh an bình trường nhạc.

Từ đó , Minh quốc vị công chúa thứ nhất ra đời.

[BHTT] [Trường Thiên] [Edit] Không Phụ Năm XưaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!