Chap 72: trận chiến

23 0 6
                  

--- Bên trong Demi Plane, Temple of the Gods---

"Được rồi, lũ tầm thường các ngươi đều đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

Sau cả đêm hoàn thành mớ magic tool tạo tác của tên Han, ta gửi trả lại hắn đồng thời cũng tạo hẵng cho mình một cây. Tôi sang phòng khác mà hỏi nhưng tên thuộc hạ thuê được từ Emberlight. Đều là những Wizard tân binh, không quả mạnh nên tôi phải cho chúng Gauntlet of Ogre Power, Headband of Intelligent (đồ đội đầu trí tuệ), và Amulet of Health (bùa sức khỏe). Với 3 món magic tool này, cơ bắp, trí tuệ và thể chất bọn này sẽ đạt đỉnh cao của nhân loại (str, int, con 19). Tất cả đủ cho 12 tên thuộc hạ. Có như vậy đám này mới dùng được hết hiệu suất của một Wizard, cũng như bù đắp cho thể chất kém do đã tu luyện trí tuệ và chuyển cả một phần thể chất làm nhiên liệu cho việc dùng spell. Tất nhiên, ta cũng đã ứng trước 1/10 số tiền là 100 đồng cùng mớ túi đồ đầy magic tool lẫn spell scroll để chúng có động lực hơn làm việc.

 Tất nhiên, ta cũng đã ứng trước 1/10 số tiền là 100 đồng cùng mớ túi đồ đầy magic tool lẫn spell scroll để chúng có động lực hơn làm việc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bọn tôi đã sẵn sàng rồi!"

"Bất cứ khi nào sếp kêu."

"Chuẩn bị chiến sau những giờ chờ đợi chán chê rồi à ông chủ?"

Trong khi tên nào tên nấy cũng có vẻ hào hứng, có một tên trông đơ ra và câm như hến. Như Emberlight có nói thì hình như tên nhóc đó là đứa học trò mới nhất của bà ta.

"Tôi đã kiểm tra, họ đều đã trang bị đủ Magic Tools và Spell Scroll ngài đưa." Eve thông báo tình hình.

"Tốt."

Thôi kệ, chí ít thằng nhóc đó cũng thuộc đám tình nguyện tham gia thì dùng cũng tiện hơn. Hồi đầu còn vài đứa không phục, thế nên mình đã phải phô diễn sức mạnh để chúng biết nghe lời hơn trước sự cách biệt sức mạnh.

"Cơ mà sao lại là găng tay nâng cơ bắp này vậy? Thành thật thì Boots of Speed (ủng tốc độ) sẽ tốt hơn." Bấy giờ, tên nhóc Wizard ít nói chuyện Retsnom mới lên tiếng.

"Thì đây, ngươi muốn thì đây."

Tôi quăng cho hắn đôi ủng giúp tăng tốc độ di chuyển. Hắn cởi cặp găng ra rồi lập tức cả người bị mất thăng bằng.

"Đấy, ngươi còn không giữ được thăng bằng để vác đồ nữa." Tôi nhận xét." Chỉ để vác 20kg bộ giáp sắt cũng phải khỏe như mấy hiệp sĩ đấy, còn với một đám mọt sách thiếu thể lực vác 65 kg thì chỉ đủ sức khuân vác thôi chứ đánh đấm gì nữa."

"Có Bag of Holding hoặc Portable Hold (hố di động) là đỡ lo vụ đó mà? Ngoài ra thì sự khéo léo (dex) có lợi hơn chứ? " Tên nhóc đó nói ra lý lẽ.

Sabata Saga Other SidesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ