အမုန္းကုန္တ့ဲည

31.8K 660 36

Teasure
လြွတ္လြွတ္ငါ့ကိုလြွတ္ နင္အတင္းအၾကပ္လုပ္လို႔မရဘူး
ဟဟ နင့္ေလာက္ေတာ့သနားတယ္
ငါကမၾကမ္းေတးလို႔လား
မလုပ္ပါန႔ဲ႔ဟာ
လက္ကိုႀကိဳးတုပ္လိုက္
အအ နာတယိ

အမုန္းကုန္တ့ဲညRead this story for FREE!