Michael Kaiser | Elevator [R16] + EXPOSE!!!

12.7K 827 130
                  

Không ăn chay nhưng mà kiêng thịt lại đi, R16 thôi 🤟

🗣: Dù truyện tui chỉ toàn bối cảnh cuộc sống đời thường, nhưng đừng có bê mấy cái ý nho nhỏ của tui đi re-write lại rồi nhét vô truyện mình😀🖕 Bạn gì đấy có đọc truyện của tui mà, tui biết đó 😉

Làm vậy rồi ghi mấy câu như đây là idea thuộc về mình. Nghe hơi mắc cười.

Vì chỉ có một chap bị như thế nên tui sẽ không expose. Hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.

Bạn kia đọc được cái này chắc cũng biết tui đang nói đến bạn ha...

--------------

Update 10.02.2023:

Cái bạn "được" nhắc hôm 30.12.2022 gỡ "Unlock his heart" ra khỏi list đọc rồi, buồn nhể 🤭 Không biết có nghỉ đọc thật không =)))))))

Nhưng mà buồn hơn là, mình đã viết cả đống thứ bên trên rồi, vậy mà vẫn có người đọc xong "Elevator" và quyết định...

Nhưng mà buồn hơn là, mình đã viết cả đống thứ bên trên rồi, vậy mà vẫn có người đọc xong "Elevator" và quyết định

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Blue Lock x Reader] Unlock His Heart | R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ