15. The Elevator Game

3.4K 187 20
                  

Toto je hra z Koreje. Provedením tohoto rituálu se máš dostat do ,, jiného světa".


Podle lidí, které úspěšně dokončili hru vypadá dimenze jako města, až na to, že tu není žádné osvětlení a v dálce vidíte pouze červený kříž. Okolo neexistují žádné jiné živé bytosti. Říká se, že na tom místě nefunguje žádná eletronika, i když tuhle domněnku někteří lidé vyvracejí.


Při postupu rituálu musíte být uvnitř výtahu.

1. Najeďte s výtahem na první patro.

2. Stiskněte 4 a když se dostanete do 4. patra, nevystupujte a stiskněte 2.

3. Když se dostanete do druhého patra, zmáčkněte 6.

4. Po dosažení šestého podlaží, stiskněte tlačítko 2.

5. Když budete na druhém podlaží, jeďte na desáté.

6. Po dosažení desátého podlaží, stiskněte 5.

7. Když sjedete do pátého patra, přijde k vám dívka. Ale ona není člověk. Nemluvte a ani se na ní nedívejte. Pokud tak učiníte, odvede vás pryč.

8. Stiskněte 1 a pokud se výtah místo do prvního rozjede do desátého patra, uspěli jste. Dosáhli jste jiného světa, kde není nikdo jiný než VY


9. Pokud se dostanete desátého patra, dívka se zeptá ,, Kam jdeš?"


Ale nemusíte odpovídat.


Pokud dívka neodejde, nebo hru přeruší jiná osoba, nebude to fungovat. Pokud chcete během rituálu zrušit hru, stačí zmáčknout 1.

Pokud to nefunguje, chvilku na tlačítko tlačte.


Chcete-li se vrátit:


1. Musíte jet stejným výtahem

2. Zmáčkněte znova tlačítka v tomto pořadí 4-2-6-2-10-5

3. Poté, co se dostanete do pátého patra, zmáčkněte 1.

4. Jak jedete do desátého patra, zmáčkněte jakékoliv jiné číslo.

5. Poté, co se (možná i pěšky) dostanete do 1 patra, zkontrolujte své okolí.


Lidé říkají, že dostat se zpátky do reality je mnohem těžší. Jste dezorientovaní, nemůžete si vzpomenout, jakým výtahem jste jeli, a při chůzi se vám zdá, že se výtah vzdaluje....

--

bych mohla vyzkoušet :DDDD

CreepyPasta Stories (Cz překlad)Kde žijí příběhy. Začni objevovat