1

196 24 1
                         

gidenin de
kalanın da,
gönlü hoş olsun..

sadri alışıkHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin