Author's Note:

I am so freaking thankful to Editor MUB who'd been my pain absorber for the last few days. I've been bugging her with my shoulder pain and wonderings. She said that I'm actually stressing her out!

And to this Kakarot freak who hasn't given me my SANJI figure yet. I've been waiting for like, uh, forever and yet SANJI is still not on my hands! He's such a bully! Haha. And yeah, I bet many of you got this Junior-Senior prom. So how was it? I told my brother to dance like it's the closest thing to fairytale. I hope he had a chance to dance with a wonderful girl. Well, I bet all girls deserve to be called wonderful and pretty, right?

And yeah, Happy Birthday to my Mom and my Li'l sister! And also the readers who are actually February babies!

Ed Sheeran's Give Me Love is the soundtrack for this chapter. That's it! That's it! It's getting too long so I'll shut up now!

Chapter 30: When Blood Turns to Poison


I can almost see it. I can almost see the end. I can almost touch my death. Well, probably not. I was just seeing the enormous outline of the Freniere Mansion from this distance. The only good thing in this situation was that I was driving the Mustang of Detective Penber, top down. That was the sucker plan: I have to go to the Monster's Dungeon alone. Maybe I need someone to hit my head and knock some sense in me. Why the hell did I let that jerk manipulate me? Uh, of course. Dahil sa mga mahahalagang rason. Kailangan kong makita ang baril at diary notebook na ibinigay ni Tyler. Hindi ko alam pero hindi ko kayang makitang manatili ang mga iyon sa kamay ng otoridad. Tyler gave those precious things to me. Kaya ang ibig sabihin ay pag-aari ko na ang mga bagay na iyon. At kailangang maibalik sa akin ang mga iyon. Tsk! That freaking detective! He always get his way!

Inis na hinampas ko ang manibela. Kung hindi ko lang nakikita ang pangangailangan ko sa sasakyang ito ay baka napagdiskitahan ko na ito. If I ever had a partner on my deadly missions, then probably it was this car. I think I like this Mustang more than the owner. Sana naging sasakyan na lang si Detective Penber at naging tao na lang ang sasakyang ito.

Unti-unting nagiging madalang na ang kabahayan at malalaking puno na lang ang nasa paligid ng kalsada. Tila tumatayo ang balahibo ko habang papalapit ako sa teritoryo ng mga Freniere. There was really something creepy with that place. Walang signs na nagsasabing ang lupang tatapakan ko ay pag-aari ng mga Freniere. Malalaman mo lang iyong kapag tila nagbago na ang paligid, mas dumilim ang mga anino ng malalaking puno at mas lumalamig ang hangin kaysa sa normal. And finally, it did. Mabuti na lang at medyo naaalala ko pa ang nakapangingilabot na daan na ito simula nang dalhin ako rito ng taong iyon. Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko na walang kahit anong palikong kalsada at diretso lang sa hanggangana. At ang hangganang tinutukoy ko ay ang malaking gate ng Freniere mansion. It was like a road way to hell. There was no turning back.

Habang papalapit ako at nilalamon ng luar ay mas nabubuhay ang pinipigilan kong kaba sa dibdib ko. Patang gusto ko nang patakbuhin paatras ang sasakyan. But well, the road says no turning back. So I continued driving on that creepy road surrounded by giant trees. Napansin ko ang isang malaking lalaki sa tabi ng kalsada. He was not wearing a mask nor a tuxedo. He was just shirtless and muscled—in a creepy way. May dala siyang isang napakalaking machine gun na tila hindi kayang buhatin ng isang normal na tao. Walang hirap niya iyong inangat nang papalapit ang sasakyan ko at saka itinutok sa akin. Awtomatiko akong napapreno at halos masubsob ang mukha ko sa manibela dahil sa biglaang pagtigil ng sasakyan. Nakita kong papalapit siya. Isinisigaw ng utak ko na paandarin muli ang sasakyan subalit tila naparalisa ang buo kong katawan. Of course, this would be my end. Maybe I was really a cat and I just lost all the nine lives.

Montello High: School of Gangsters (Published under Cloak Pop Fiction)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!