TROTIP +50 : letting her in

17.1K 547 251
                     

KEZIAH's POV

"Keziah sandali!" hindi ko siya pinakinggan at nagpatuloy lang ako sa paglalakad. It's almost midnight, I think she'll probably be there anytime soon.

"Keziah!"

"don't you dare follow me!" wala sa sariling singhal ko sa kanya.

"but ke-

"I said don't! can't you understand?" I cut her off, I can't stand her anymore.

"g-galit ka ba? diba diba magkabati na tayo?" nauutal na tanong niya. Why did she suddenly ask? Is it even important?

"I'm not and we're not" nagpatuloy na ako sa paglalakad, I hope she's not following, it will be dangerous for her.

"h-ha? Naglaro pa nga tayo kanina eh" aiish!

"I'd rather be alone than being with you or anyone else" I mean it. Nasanay akong mag –isa kaya this is no big deal for me.

"k-keziah" hinarap ko siya, I saw tears flowing into her eyes. Why is she crying?

"leave me alone" tumalikod na ulit ako.

"you're joking right?" fine.

"I'm serious, get lost"

Nagpatuloy na ako sa paglalakad at naramdan kong hindi na siya sumusunod. I sigh, finally. Dumiretso ako sa sapa kung saan kami magkikita. I'll open again the portal in order for her to finally get across here. I hope my body won't react like before. Or else this won't be successful. I let the water feel my body, I raised my two hands in the air and close my eyes.

"crossing thy path, let the hades come above" I casted.

Biglang may namuong liwanag, nawala ang tubig sa sapa at naging isang napakalaking water portal ang nabuo.

"keziah" there, I heard her cold voice. Binuksan ko ang mga mata ko at nakita ko ang isang napakagandang babae sa harap ko. She looks so young and blank. Wala kang makikitang emosyon sa mga mukha niya. Just like mine. Bigla naman akong natauhan. Anong ginagawa ko dito? I'm at Taziah's room earlier!

Tiningnan ko ang babaeng nasa harap ko. S-sino siya?

"Kamusta ka mahal kong apo?"hinawakan niya ang pisngi ko at hinalikan iyon. Nagtindigan ang lahat ng balahibo ko sa ginawa niya.

"I'm fine, who are you?" walang emosyong sabi ko. I somewhat feel strange, parang mali lahat ang nangyayaring ito

"oh" and the hinawakan niya yung buhok ko. Then again I feel something strange came into my head.

"I have something to give you" I suddenly uttered. What the hell am I saying?

"what is it?"

Parang kusang gumalaw ang katawan ko at ibinigay sa kanya ang kwintas na ginagawa ko kanina. What is happening to me? I can't even control my own body! I stared at her and she just smirked at me.

"so sweet of you my darling, can you wrapped this here?" inilahad niya ang braso niya at kusa na namang gumalaw ang katawan ko para isuot yun sa kanya.

 "I'll keep this safe, thank you so much"

Pinagmasdan niya yung kwintas na naging bracelet at saka tumingin saakin straight to the eye.

 "but now, I need to meet your family" w-what?

"h-huh?"

"oh, you got company here" di niya ako pinansin at napatingin siya sa likod ko. di ko maigalaw ang katawan ko para lumingn kaya iniharap niya ako sa tinitingnan niya. And there I saw her.

[ON HOLD] The Return of the Ice PrincessTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon