Crush...KNOWN...

61 0 0
                         

“So, kumusta naman ang 2nd day niyo?”

Tiningnan niya ng masama ang kapatid niya.

Paano nito nagagawang magtanong sa kanya ng kalmado lang? 

Alam naman nito na bad trip siya ngayon, ah! 

“Sige, tanungin mo pa at nang masumbong kita kay Daddy tungkol sa pagkakaroon mo nang detention noong isang araw!”

Nanlaki naman ang mga mata nito.

Hindi seguro nito akalaing updated siya.

 Haha. Magaling yata ako

“Alis muna ako. Bad trip ka eh!”

Humanda sa akin ang lalaking iyon!

Hinding-hindi ko siya papatawarin sa nagawa niyang kasalanan!

 .....................................................................................................................................................................................

Lennard’s POV

Hindi ko alam kung bakit.

Pero hindi talaga mawala sa isip ko iyong nangyari kanina.

Nakakainis naman kasing babaeng iyon!

Akalain mo ba namang napatanga siya na nasa harapan ko pa?

At isa pa, hindi ako iyong gumawa sa kanya.

Sino?

Edi, iyong bestfriend ko pa.

Ouch!

Don’t get me wrong.

Hindi ako nagseselos, okay?

Hindi lang talaga kaya sa ego ko ang ginawa niya.

I’m the most sought-after guy sa campus namin.

Pagkatapos gagawin niya lang akong slave?

And to add up to that, mukhang si pareng Luke pa iyong nagustuhan niya.

Kaya nagawa ko iyong pinaka-ayaw niya. 

Ang yakapin siya.

Everything I OWNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon