ទឹកភ្នែកស្រក់

322 47 10
                  

Love and hate
Part 7 +8 ទឹកភ្នែកស្រក់

ពេលវេលាដេីរទៅមុខរហូត ពេលវេលាពី1ថ្ងៃទី1ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទីជាអាទិត្យ រហូតដល់ជាខែ ពេលនេះវាបានកន្លងហួសដល់ទី2ខែបាត់ទៅហេីយ អ្វីគ្រប់យ៉ាងកាន់តែរីកចម្រេីន កាន់តែកេីនឡេីងដូចជាស្នេហារបស់ VegasPete ចឹង គ្មានឡេីយពាក្យថាថយចុះ ទោះឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដោយ ព្រោះពួកគេទាំង2 ទុកចិត្តគ្នាថែមទាំងផ្តល់ទំនុបចិត្តគ្នាផងដែល

« ប៉ាម៉ាក់ កូនមានរឿងចង់សួរ1 » Pete ស្រដីដោយស្នាមញញឹមទៅកាន់អ្នកមានគុណទាំង2ដោយភាពរីករាយ

« បាទសួរមកកូន » លោកហាន ស្រដីដោយស្នាមញញឹមយកដៃអង្អែលក្បាលកូន Pete ដាក់ក្បាលគេងលេីភ្លៅម្ដាយព្រោះខ្លួនអង្គុយកណ្ដាល ហេីយប្អូនស្រីPete ក៏ទៅរៀនបានហេីយ

« គឺ...បេីកូនស្រលាញ់ប្រុស ប៉ាម៉ាក់ធ្វេីបែបណា??? ជម្រេីសមាន3 ទី1គឺបំបែក ទី2គឺឲ្យស្រលាញ់ ទី3គឺធ្វេីបាបដោយឈាមត្រជាក់ហេីយបែកគ្នាដោយឯកឯង » Pete សួរថោយស្ញេញធម្មតា មេីលទៅគ្មានកង្វល់សោះ មិនមែនPete គ្មានកង្វល់ទេ តែមកពី Pete មិនចេះបង្ហាញកង្វល់ខ្លួនឲ្យគេដឹង

« ហុីយកូន.....ប៉ាម៉ាក់មិនធ្វេីអ្វីទាំងអស់ ប៉ាម៉ាក់នឹងពិសោធន៍ម្នាក់នោះដោយខ្លួនឯង » លោកស្រី pan ស្រដីដោយស្នាមញញឹមដាក់កូនប្រុស Pete ងេីបមកសម្លឹងម្ដាយដោយឆ្ងល់ ពិសោធន៍មិចហូវ ស្រួលគេយកទៅប្រាប់សង្សារគេ🤣

« មិនបាច់ចង់ដឹងទេ តោះប្រពន្ធសម្លាញ់ទៅដេីរលេង យេីងចាស់ហេីយដេីរលេងខ្លះទៅកុំឲ្យក្មេងៗដេីរពេក » លោកហាន ស្រដីដោយស្នាមញញឹមដាក់ប្រពន្ធ

« កូនទៅដែល » Pete

« អត់ទេ ប៉ាចង់ទៅបែបគូស្នេហ៍ »

« គូស្នេហ៍មានកូនក៏បានណាប៉ា » Pete

« ទេ គូស្នេហ៍បែបសង្សាថ្មីថ្មោង បេីយកកូនទៅគេដឹងថាមានកូនហេីយ »

« ម៉ាក់.... » Pete

« មិនឲ្យទៅទេ ម៉ាក់ក៏ចង់ទៅបែបគូស្នេហ៍ដែល » លោកស្រី pan

« លោកប្តី អូនគិតថាបងសម្លាញ់នឹងរៀបចំកាដូរសម្រាប់អូនហេីយ អូនទៅរៀបចំខ្លួនសិន ហិហិ » លោកស្រី Pan

Love and hate ( Vegas pete )Where stories live. Discover now