ជ្រេញអ្នកមានស្នេហា ខ្ជិលលូកមាត់ជាមួយ

307 39 5
                  

Love and hate
Part 4 ជ្រេញអ្នកមានស្នេហា ខ្ជិលលូកមាត់ជាមួយ

ថ្ងៃថ្មីចូលមកដល់ Pete បានទៅសាលាដោយស្នាមញញឹមជាមួយនឹងឯកសណ្ថានដល់ស្រស់ស្អាត ចំណែកឯមិត្តៗវិញក៏ឆ្ងល់ដែល ហេតុអីក៏Pete ថ្ងៃនេះញញឹមរីករាយខុសប្លែកពីធម្មតាមេស៎???

« អាPeteថ្ងៃនេះឯងអីក៏រីករាយម្លេះ??? » VBO

« សប្បាយចិត្ត » Pete

« សប្បាយចិត្តរឿងស្អី??? » bam & Vbo និយាយដំណេីរគ្នា

« កុំចេះដឹងច្រេីនពេក » Pete និយាយរួចក៏ដេីរយ៉ាងលឿនចូលទៅខាងក្នុងថ្នាក់យ៉ាងស្រស់ស្រាយ

« អាPete ហេតុអីឯងមិនព្រមប្រាប់ពួកយេីងបែបនេះ?? » Vbo

« មែនហេីយ គ្រប់ពេកឯងតែងតែប្រាប់ពួកយេីង » bam

« ហុីយ ...... ថាមិនប្រាប់គឺមិនប្រាប់ហេីយ កុំរញ៉េរញ៉ៃ » Pete

« អេគ្រូមកហេីយ » សម្លេងសិស្សប្រុសម្នាក់ស្រែកឡេីង គ្រប់គ្នាក៏ប្រញាប់ចូលកន្លែងរៀងៗខ្លួនបាត់

Skip

ផាំងៗៗៗៗ

សម្លេថកាំភ្លេីងបានបន្លឺឡេីងជាច្រេីនគ្រាប់ជាមួយនឹងដៃយ៉ាងស្រស់ស្អាតរបស់មនុស្សស្រីចំណាស់ម្នាក់ គាត់គឺជាលោកស្រី Pan ដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កេីតរបស់ Pete

« លោកស្រីម្ចាស់ អ្នកប្រុស Build គឺមានគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Wichapas Sumettikul » kara

« គេជា Vegas មែនទេ??? » លោកស្រី Pan

« ចាស៎ គឺជាលោកVegas » Kara

« ហឹម.... តាមដំណេីរទៅ » លោកស្រី pan និយយារួចក៏ដេីរចេញទៅជាមួយនឹងទឹកមុខត៉ាងស្រងូបស្រងាត់

« ឯងគិតថារវាងត្រកូល Jakapan Puttha នឹងត្រកូល  Sumettikul ត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទៅ??? » Kara បាននិយាយជាមួយនឹងនារីម្នាក់ទៀត

« មិនដឹងទេ បេីលោកប្រុសម្ចាស់នឹងលោកស្រីម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វេីបាបលោកVegas ទេ លុះត្រាតែលោក Vegas មានបំណងសម្លាប់អ្នកប្រុសBuild របស់ពួកយេីងទេីបអនុញ្ញាត » rata

« ល្ងង់មែនបេីលោកVegas នឹង Build ជាសង្សានឹងគ្នាបេីយេីងសម្លាប់លោកVegas នោះអ្នកឈឺចាប់គឺអ្នកប្រុស Build » Kara

Love and hate ( Vegas pete )Where stories live. Discover now