IAR [32]

31.4K 981 211

-32-

Third Person's POV

XHAIDEN HAS Obsessive Love Addiction/Disorder (OLA/OLD). In psychological terminology, it can be classified as an obsessive-compulsive disorder (OCD). A grave problem that can plague a mind and destroy a person.

It's a serious problem which can derail a life.

It's characterized by an unhealthy attachment towards someone and can be triggered off by many factors such as anxiety, insecurity, and vulnerability.

It's one such kind of imbalance, which can drive a person crazy... plunging him/her into the depths of depression and irrationality.

It can turn something as sublime as love, into an irrepressible desire to own and conquer a person.

It's a vicious irrational desire, which can only end in total annihilation, if not treated early.

Are you obsessed with a person?

Do you stalk that person everywhere you go?

Do you bear resentment with their girlfriend/boyfriend?

Or if you're in a relationship, do you have a constant feeling of insecurity or jealousy that your lover is going to leave you?

Do you get jealous of your partner spending time with other people, when they could be spending time with you?

When you aren't together, do you feel compelled to know exactly where they are, and who they are with?

Are you incapable of being happy or living a functional life when they aren't around?

Have you ever accused your partner of infidelity with no evidence or reason, besides your own insecurity?

Do you live in a constant fear that the relationship is going to end?

Well these are some of the telltale signs of the obsessive love disorder.

Can love addiction be cured? - Yes.

Tatlong araw ang mabilis na lumipas matapos ang insidente sa bahay nina Grant at Heather. Kasalukuyang nasa Loriete's Hospital ang mga magulang ni Xhaiden pati na rin ang kanyang kuyang si Xyrus dahil hindi pa rin siya nagigising.

Nasa loob sila ng isang pribadong silid. Nanatili sila rito nitong nakaraang araw. Pwede na 'tong ikumpara sa condo dahil malaki ang espasyo. Kumpleto rin ang gamit. May sofa, mesa na may iba't ibang klaseng prutas at pagkain sa itaas, comfort room at iba pa.

May oxygen na nakakabit sa pulso ni Xhaiden. Okay naman siya pero hindi pa rin nagkakaroon ng malay. Halatang pagod na pagod ang katawan at isipan nitong nakaraang buwan.

Nasa labas ng silid ang iilang malalapit sa buhay ng dalaga. Mababakas sa mga mukha nila ang pag-aalala. Sinisisi ng mga magulang ni Xhaiden kung bakit nangyari 'to sa kanya.

Wala namang ginawa si Xyrus kung hindi ang aluhin ang kanyang stepmother na si Xyria dahil hindi pa rin ito tumitigil sa kaiiyak. Alam nilang lahat na rito nagmana si Xhaiden sa pagiging iyakin.

Si Hellix, na daddy ni Xhaiden at Xyrus, ay nagleave pa sa trabaho para asikasuhin ang malaking insidente na 'to. Hindi rin niya lubos akalain na magagawa ng kanyang anak ang manakit ng tao.

"I'm such a heartless mother. This is my fault..." Lalong lumakas ang paghagulhol ni Xyria.

Inalo naman siyang ng kanyang asawa. Sinisisi niya talaga ang sarili. Lahat-lahat. Kung n'ong umpisa pa lang sana, hindi na siya pumayag sa gusto ni Xhaiden na ipakasal ito kay Grant, eh 'di hindi sana nangyari ang lahat ng 'to.

In a REALationSHIT (Trese Series #1) - PUBLISHED (PSICOM)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!