សេីុបពីត្រកូល Jakapan Puttha

332 37 2
                  

Love and hate
Part 3 សេីុបពីត្រកូល Jakapan Puttha

( VegasPete មិនទាន់មានភាសារហៅច្បាស់ទេ ដូច អញហែងគេយេីងឯងបងអូនអីចឹងហា៎ ព្រោះម្នាក់ៗនឿអៀនៗមាត់ )

+ព្រះថ្ងៃថ្មីចូលមកដល់វេលាដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យចែងចាំង តែអ្នកខ្លះក៏ខ្ជិលច្រអូសមិនព្រមងេីបពីពូកទៅងូតទឹកស្លៀកពាក់សោះ ហេីយអ្នកដែលខ្ជិលច្រអូសនោះគឺ Pete នេះគឺម៉ោង6:50 នាទីហេីយ Pete ក៏មិនទាន់ងេីបចេញពីពូកឡេីយគេនៅអង្គុយចុចទូរស័ព្ទធ្វេីមិនដឹង(θ‿θ)

* ក្នងសារ *

« Pete បេីចង់ឲ្យផ្កា ក៏ឲ្យតាមសម្រួលមក ចាំបាច់លាក់ចឹងហា៌.... » Vegas

« អញមិនបានឲ្យហែងទេ អញទិញសម្រាប់ខ្លួនឯងសោះ » Pete

« ទិញសម្រាប់ខ្លួនឯងតែមានសំបុត្រសរសេឈ្មោះអញទៀត សុទ្ធតែថា.... ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រលាញ់ អញមិនបានឲ្យអ្នកណាដាក់រូបបេះដូងលេីអញឡេីយ ព្រោះអញទទួលតែបេះដូងហែងមួយ Ah.Vegas(☆▽☆) » Vegas

ដោយសារតែឃេីញ Pete មិនបានតបនឹងខ្លួន Vegas ក៏បានបិតទូរស័ព្ទទៅងូតទឹកវិញ ព្រោះមិនចង់ខាតពេលចាំសារ(◔‿◔)

« ហុីយ,.... ម៉ោង7លូវហេីយ » Pete ស្រែកវ៉ាស រួចក៏ប្រញាប់លោតពីពូកទៅបន្ទប់ទឹកយ៉ាងរហ័ស ភាពរហ័សរបស់មនុស្សប្រុសគឺតែម៉ាភ្លេតធ្វេីខ្លួនរួចហេីយស្អាតសង្ហាទៀតដូចជា ohm ក្នុងរឿង bad buddy series { 2/1 }

{ Pete ទេីបតែអាយុ17ឆ្នាំទេ នៅក្មេងវិទ្យាល័យ តែ Vegas អាយុ20ហី ជាសិស្សសកលខាងគ្រប់គ្រង ហេីយអ្នកណាក៏ស្គាល់ Vegas ដែល ព្រោះរៀនផង គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំផង និយាយចំម៉ាប្រទេសគេស្គាល់Vegas ទាំងអស់(・∀・) }

+សាលា....

បុរស2នាក់កំពុងតែអង្គុយញាំប្រហិតនៅឯបង់មួយដែលទំនេរ ពួកគេអង្គុយដោយសម្លឹងទៅមាត់ទ្វាមិនដឹងថារង់ចាំអ្នកណាទេ

« ចុ* អា Pete យូរមេស៎វ័យ » bam

« វាប្រហែលរវល់ដេកទេដឹង » Vbo

« ដេកស្អីម៉ោង7ហេីយ » bam

« ហុីយ វាញ៉ែសិស្សច្បង Vegas  ទេដឹង » Vbo

Love and hate ( Vegas pete )Where stories live. Discover now