"Hello Chanel..." napalingon ako kay Callen nang sagutin nito ang tawag. "Morning shift ako ngayon, kakauwi ko lang. Hindi ko sure kung sino ang night shift. Rest day ko bukas." Napansin ko na rin ang pakikinig ni Ryland sa usapan ni Callen at nung tinawag niyang Chanel. "Saan mo ba naiwan? Gusto mong i-check ko? Baka naman sa Blood Bank lang."

"Girlfriend niya kuya?" Si Ryland na nakiki-isyuso na. Umiling ako at tsaka kinuha ang laptop upang ibalik sa kwarto ko. Hindi pa rin tapos magpalit ng uniporme si Lyla gayong pababa na si Dave.

"Saan ka pupunta kuya? Hindi ka na manlilibre?" Pahabol na tanong ni Ry.

"Iaakyat ko lang ito sa kwarto ko." Pagtutukoy ko sa laptop.

Nang maibalik ko ang laptop sa kwarto ay dumaan na rin ako sa kwarto ni Lyla. Kumatok muna ako bago binuksan ang pinto. Napakunot ako ng noo nang maabutan siyang naglalagay ng pampapula sa pisngi. I don't know what they call that these days. "What's that Lyla?"

"Cheek tint kuya." Ngumiti siya sa akin pagkatapos ay tumayo. I think she's ready. "Ang putla ko raw kasing tingnan." She's as fair as snow white pero hindi naman siya maputla para sa akin. Natural ang pagpula ng kanyang pisngi tuwing tumatawa. I don't think she needs to use that tint for her cheeks but if that helps boost her confidence, who am I to stop her?

"Let's go baby girl."

"Okay kuya!" Inangkla niya ang kanyang braso sa akin habang pababa kami ng hagdan.

"Ano 'yang nasa pisngi—" agad tinakpan ni Callen ang bibig ni Ryland nang mag-umpisa na naman ito sa pang-aasar sa bunso namin.

"Let's go mom, dad..." yaya ko sa kanila. "Callen ipag-drive mo na lang si mommy and daddy. Ry, kay Callen ka na sumabay. Si Lyla at Dave sa akin na lang sasabay." Sadya kong pinaghiwalay si Ry st Ly.  Baka kasi mag-asaran na naman ang dalawa.

"Sige kuya, sundan ko na lang ang kotse mo."

"Ly, Dave sakay na. Ly sa backseat, Dave sa passenger's seat ka."

"But Kuya Yancy! I want sa passenger's seat." She pouted. Inilingan ko lamang siya kaya wala siyang nagawa kundi sundin ang sinabi ko.

"Hoy bunso! Mas safe sa backseat! Huwag nang demanding." Singit ni Ry bago ito sumakay sa backseat ng kotse ni Callen." Sumimangot si Ly na sumakay sa backseat. Si Dave naman ay tahimik na umupo sa passenger's seat.

"Kuya Yancy, I'll get a bigger portion of steak ah? I followed you to sit here." Ani Lyla nang mag-umpisa na akong magmaneho.

"Sure baby girl!"

The steak restaurant is a family business of my college friend kaya hindi na ako nahirapan pang magpa-reserve.

"You can be the next CEO of ViC Yancy, you know your Lolo Dric would be glad to hear that. Just tell me when you're ready so we can start training you for the position." Natigilan ako sa paghiwa ng steak. Nagkatinginan kami ni Callen.

"Dad..."

"Yes son?"

"I have other plans." Nag-angat ng tingin si mommy sa akin, umiiling.

"Now is not the right time Yancy." Inabot ni mommy ang kamay ko at marahan itong hinaplos. "Let's enjoy your treat first."

"We should be celebrating his achievement love." Ngayon naman ay kay daddy na siya nakatingin.

"What do you mean you have other plans Dariel Yancy?" Mariin ang pagkakatanong ni daddy. Hindi naman masyadong istrikto si daddy, but when he is, it scares me a bit.

"Hindi ko in-open ang tungkol dito sa'yo kasi ayokong ma-pressure ka. But look at you now, you graduated with Latin Honors, you topped the boards. I'm sure any time soon, you'll be ready for the position too. You know I'm getting old son. Hindi habang buhay ako ang magpapatakbo ng kumpanya."

Never Mine To Lose [#1 - ONHOLD]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon