Prologue

1.4K 34 155
                  

DARIEL YANCY

DARIEL YANCY MADRIAGA VILLANGCO
RATING (%): 93.95

"Thank God! Congratulations anak!" Mom hugged me tight as we checked the results of Civil Engineering Licensure Exam and found out that I ranked first among the other topnotchers.

"Congrats son!" Dad hugged me too. He hugged mom after he saw that she's already teary-eyed. Nangingiti akong pinagmamasdan silang dalawa. I'm so glad that I made my parents happy and proud.

"Thanks mom and dad!"

"May result na kuya?" si Callen na kakauwi lang galing duty. Tumango ako sa kanya. "Topnotcher ka 'no?" nagmamadali siyang lumapit sa amin nila mommy upang masilip ang resulta na nasa aking laptop.

"Ako pa ba?" biro ko sa kanya. Siniko niya ako bago yumakap sa akin.

"Idol!" Aniya. "Congrats kuya!"

"Kuya!"

"Lyla careful!" si mommy na dinaluhan agad ang tumatakbong si Lyla dahil muntik na itong madapa, sa likod niya ay si Davian, tahimik lang.

"Mom, I'm okay." Hinipid ni Lyla ang kanyang uniporme na bahagyang nagusot. "Hindi naman po ako nadapa." Ngumiti siya kay mommy bago humalik sa pisngi nito. Nawala naman ang pag-aalala ni mommy.

"Muntik lang madapa." Pang-aasar ni Ryland habang hawak-hawak ang isang baso ng juice galing sa kusina. "Congrats kuya!" tinapik niya ang aking balikat.

"Mommy si kuya po oh! Hindi naman niya nakita nang-aasar pa." Lyla rolled her eyes at Ryland bago ito tinalikuran at sa akin lumapit para yumakap. "Congrats kuya! Where's my libre?" she kissed my cheek.

"Congrats kuya," maikling bati ni Davian. Tipid siyang ngumiti sa akin bago lumapit kay daddy.

"Okay everyone, since I was able to save all my salaries from ViC, not much but I can treat you all for a steak."

"Yehey!" Nagtatalon sa saya si Lyla. Napailing na lang si Ryland. She stuck her tongue out at him when she saw what he did. Ryland chuckled.

While reviewing for board exam, I managed to work as a part-time office worker for ViC which I can use as an experience since I have a plan to build my own construction company in the future.

"I'll just changed first mommy, daddy, mga kuya..."ngiting-ngiting paalam ni Lyla bago umakyat ng hagdan patungo sa kanyang kwarto.

"Lyla watch your steps!" Si mommy na napahilot na lang sa kanyang sentido. Natawa nang bahagya si Ryland, siniko naman siya ni Callen.

"Stop teasing her." Suway nito kay Ryland.

"Go change too, Dave." Ani daddy kay Davian na tahimik lang sa tabi niya. Tumango ito kay daddy bago umakyat patungo sa kanyang kwarto. Dave is the opposite of Lyla. Kung anong ikina-ingay nitong si Lyla, siya namang ikina-tahimik ni Davian.

"Mabuti at natatagalan ni Dave si Lyla. Ako 'yung naririndi para sa kanya." Birong sabi ni Ryland.

"Stop it Ry. Kaya kayo madalas mag-away ni Lyla eh. Hindi mo na tinigilan ng kaaasar." Suway ni mommy kay Ryland.

"Mom..." yumakap si Ryland kay mommy. "I love Lyla. We all love Lyla, she's our princess. That's my way of showing my love for her. Ang asarin siya!" Natatawa nitong sabi. Totoo naman, we all love Lyla. In fact si Ryland ang pinakanag-aalala kina Lyla at Davian tuwing ginagabi ang dalawa. Grade 9 pa lang kasi si Lyla at Grade 11 naman si Davian. Ako naman ay naging busy simula noong nagkolehiyo ako. But I see to it that I get to spend time with them. Hindi naman habang buhay ay mga bata kami.

Never Mine To Lose [#1 - ONHOLD]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon